Fikh

Fikh

0 50
Pyetja: I kam investuar paratë në një biznes, si një partner me një person, ku ai kishte përgjegjësi të mirret me punën, por mënyra...

0 67
Akademia e Fikhut Islam Liga e Botës Islame   Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit   Lavdërimi i takon vetëm Allahun, paqja dhe bekimi qofshin për Profetin tonë,...

0 59
Lavdia i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin për Profetin tonë Muhamed, pas të cilit nuk ka profet tjetër, për familjen dhe...

0 60
Pyetja: Disa njerëz po përmendin një hadith rreth fillimit të muajit Rabiul Evel, duke thënë: "Kushdo që përgëzon njerëzit për këtë muaj të bekuar,...

0 86
Pyetësi; Hoxhë i nderuar! Jam imam xhamie, por shumë vakte mungoj, ndonjëher me arsye e ndonjëher pa arsye, çfarë më këshillon!? Përgjigje; Allahu ka ndaluar...

0 60
Pyetja: Kam blerë një apartament për të jetuar në të, i cili shitet me këste derisa  të përfundojë ndërtimi i tij. Kam dhënë kaparin, dhe...

0 129
Pyetja: Cili është vendimi islam mbi pirjen e lëngut hallall në një gotë që përdoret për konsumimin e verës ? Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut. Është...

0 142
Pyetja: Më ka ikur namazi i xhumasë, në xhaminë që unë zakonisht falem, dhe kështu e kam falur namazin e drekës, gjatë kthimit për...

0 344
Peytje: Nëse gruaja gjatë ditës së nëntë, dhjetë e të njëmbëdhjetë të muajit Muharrem ka qenë me menstruacione, a lejojet për të që ta...

0 216
Pyetja: Cila është dispozita fetare rreth urimit me rastin e vitit të ri Hixhri, si përshembull duke thënë "Qofshi në mirësi për shumë vite"...

NA NDIQNI NË