Fikh

Fikh

0 44
Dijetarët kanë rënë në mos-pajtime në lidhje me ndalesën e kryerjes së nevojave fiziologjike në drejtim të kibles! Mendimi i parë thotë: Ndalohet kryerja e...

0 43
Pyetja: Pasi që u ktheva nga një udhëtim, unë nuk e kisha falur namazin e akshamit. Hyra në xhami dhe i gjeta duke e...

0 280
Pyetja: A lejohet që udhëtari i cili falet pas një imami i cili e fal namazin e plotë, të shkurton namazin në dy rekate,...

0 281
Pyetja: Nëse hyjë në xhami dhe imami është në ruku, dhe unë lidhem në namaz dhe bie  në ruku, a llogaritet si rekat për mua,...

0 253
Pyetja: A është e detyrueshme që të përmendet fjala “zeqat” kur ia jep ndokujt, pra të thuash: Mere, ky është zeqat? Përgjigjja: Falënderimi i takon...

0 341
Përgjigje: Fillimisht duhet ta dimë se në esencë një rukje realizohet nëpërmjet fryerjes së drejtpërdrejt. E sa i përket kësaj forme jodirekte, kjo si...

0 282
Përgjigje: Falënderimi i përkryer qoftë për Allahun! Në lidhje me këtë çështje, shejhu’l-islam Ibën Tejmije, ka thënë: “Agjërimi i ditës së ashuresë është shlyerje...

0 2061
Pyetje: Kur është dita e Ashurasë këtë vit dhe çfarë vlere ka? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut të madhëruar, paqja dhe bekimi i tij qofshin...

0 349
A lejohet të marrësh borxh për të blerë e therrë kurban?! Përgjigje: Në përgjigjet e mëparshme, kemi sqaruar qëndrimet e dijetarëve rreth dospozitës së këtij...

0 315
Pyetja: A të ther kurban për Bajram apo të ther akika për vete ?! Një grua 39 vjeçare dëshiron të ther një kurban. I është...

NA NDIQNI NË