Agjërimi/Ramazani

Agjërimi/Ramazani

0 367
Përgjigje: Falënderimi i përkryer qoftë për Allahun! Në lidhje me këtë çështje, shejhu’l-islam Ibën Tejmije, ka thënë: “Agjërimi i ditës së ashuresë është shlyerje...

0 2143
Pyetje: Kur është dita e Ashurasë këtë vit dhe çfarë vlere ka? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut të madhëruar, paqja dhe bekimi i tij qofshin...

4 19143
Edhe pse muaji i ramazanit kaloi – Allahu na e pranoftë, ende qarkullojnë zëra të cilët thonë se duheshte të plotësojmë muajin, pra të...

0 333
Pyetja ime është në lidhje me një operacion jo-emergjente në Ramazan, për çfarë rezulton të mos agjëroj për disa ditë. A është kjo e...

0 626
Pyetje: A lejohet të mosagjërojë muslimani, nëse ai ka për të hyrë në provime? Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: "Provimet në fakultete apo në...

0 361
Përgjigje: Është vërtetuar me hadithe të vërteta profetike nga pejgamberi, sal-Allahu alejhi ue selem, se muaji nuk ka mundësi t'i posedoj 28 ditë, pra...

0 253
Përgjigje: Po, agjërimi ka dobi shoqërore, disa nga to janë; 1. Ndjenja e muslimanêve se ata janë një umet i bashkuar. 2. Ngrënia, pirja, agjërimi në...

0 725
Pyetja: A është e lejueshme agjërimi për ditëlindjen e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) bazuar në hadithin e shëshuar në...

0 1680
Pyetja: Nëse unë bëj burrin tim të zemëruar, a më mangëson kjo shpërblimin në agjërimin tim? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Marrëdhëniet në mes burrit...

0 1468
Falënderimi i takon Allahut. Parimi bazë është që personi i cili është agjërueshëm duhet të prish agjërimin e tij, pasi dielli ka perënduar dhe nata...

NA NDIQNI NË