Agjërimi/Ramazani

Agjërimi/Ramazani

0 246
Pyetje: Jam tërë kohën e ramazanit në udhëtim duke kërkuar furnizim (duke punuar) për veten dhe familjen time, a lejohet të mosagjërojë? Komisioni i përhershëm...

0 157
Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: "Nëse gjatë abortimi foshnja vërehet se është zhvilluar, si psh: vërehen dora, gishtërinjtë, etj. Atëherë, motra muslimane e...

0 454
Përgjigje: Falënderimi i përkryer qoftë për Allahun! Në lidhje me këtë çështje, shejhu’l-islam Ibën Tejmije, ka thënë: “Agjërimi i ditës së ashuresë është shlyerje...

0 2235
Pyetje: Kur është dita e Ashurasë këtë vit dhe çfarë vlere ka? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut të madhëruar, paqja dhe bekimi i tij qofshin...

4 19276
Edhe pse muaji i ramazanit kaloi – Allahu na e pranoftë, ende qarkullojnë zëra të cilët thonë se duheshte të plotësojmë muajin, pra të...

0 413
Pyetja ime është në lidhje me një operacion jo-emergjente në Ramazan, për çfarë rezulton të mos agjëroj për disa ditë. A është kjo e...

0 692
Pyetje: A lejohet të mosagjërojë muslimani, nëse ai ka për të hyrë në provime? Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: "Provimet në fakultete apo në...

0 426
Përgjigje: Është vërtetuar me hadithe të vërteta profetike nga pejgamberi, sal-Allahu alejhi ue selem, se muaji nuk ka mundësi t'i posedoj 28 ditë, pra...

0 319
Përgjigje: Po, agjërimi ka dobi shoqërore, disa nga to janë; 1. Ndjenja e muslimanêve se ata janë një umet i bashkuar. 2. Ngrënia, pirja, agjërimi në...

0 791
Pyetja: A është e lejueshme agjërimi për ditëlindjen e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) bazuar në hadithin e shëshuar në...

NA NDIQNI NË