Agjërimi/Ramazani

Agjërimi/Ramazani

0 905
Pyetje: hoxhë i nderuar, a mund të na tregoni se çfarë nënkuptojmë me dëshminë e rrejshme, si dhe a e prishë dëshmia e rrejshme...

0 707
Pyetje: a është patjetër të agjëroj 6 ditët e shevalit radhazi apo të zgjedh cilën do ditë ai ngas 6 ditët e këtij muaji? Si dhe...

0 748
Pyetje: si mendoni ju hoxhë i nderuar në lidhje me personin i cili punon punë të rënda, a i lejohet ta prishë agjërimin në...

0 836
Pyetje: kemi njerëz të atillë të cilët e kërkojnë Natën e Kadrit, duke shtuar aktivitetin në ibadete natën e 27, si namazin dhe format tjera...

0 755
Pyetje: cila është koha e përfundimit të i’tikafit? A bëhet kjo pas perëndimit të diellit natën e Bajramit apo pas namazit sabahut në ditën e...

0 724
Pyetje: hoxhë i nderuar! A mund të na tregoni se cilat janë shenjat përmes së cilave njihet Nata e Kadrit ?! Përgjigje: po. Ja disa nga shenjat...

0 718
Pyetja: hoxhë i nderuar! Çfarë nënkuptojmë me fjalën I’tikaf, dhe cilat janë rregullat e plotësimit të I’tikafit!? Përgjigje: me fjalën I’tikaf nënkuptohet - vetmimi dhe...

0 780
Pyetje: -Çka është dispozita e Itikafit për burrin dhe gruan, a kushtëzohet agjërimi, me çka të merret personi që hyn në Itikaf dhe kur fillon...

0 1929
Pyetja: a e prish agjërimin vjellja? Përgjigje: Po. Nëse vjell me dëshirën tënde atëherë e prish agjërimin, në të kundërtën agjërimi nuk prishet dhe muslimani vazhdon...

0 640
Pyetje: nëse një ditë nga ramazani nuk e kam agjëruar dhe arrin ramazani vijues, si duhet të bëjë kompensimin !? Përgjigje: All-llahu,- xhele veala !,-...

NA NDIQNI NË