Haxhi

Haxhi

0 933
Përgjigje: Muhamedi,- sal-Allahu alejhi ue selem!,- ka thënë: "Kush merr abdes në shtëpinë e tij, pastaj niset e vjen tek Xhamia Kubasë dhe falë namaz...

0 891
Pyetje: Nëse muslimani e kryen haxhin obligativ e pastaj e kryen haxhin nafile (vullnetarë), a e plotëson (mangësitë) haxhi vullnetarë haxhin obligativ? Përgjigje: Të gjitha...

0 670
Hoxhë i nderuar! A është e pëlqyer që të ngjitemi në xhebelu err rrahmeh (ne kodrën e mëshirës) në Arafat gjatë kohës së haxhit....

0 637
Pyetje: A lejohet qe haxhiu t'i bëjë disa rrotullime në këmbë (duke ecë) gjat Sajit dhe disa t'i bëjë i hypur në diçka, si...

0 608
Pyetje: A lejohet që të shkoj në Qabe t'i fali kohët e namazit gjatë ditëve që jam në Mina, dhe pasi t'i fali namazet...

0 728
Pyetje: Shumica e haxhilerëve në Mina, Arafat dhe Muzdelife e falin namazin të plotë, nuk i shkurtojnë dhe bashkojnë namazet, a është namazi i...

0 662
Pyetje : Hoxhë i nderuar, a duhet të e kryejë tavafin lamtumirës (të Haxhit) ai i cili jeton ne Meke? Përgjigje: Jo nuk duhet të...

0 1121
Pyetje: Çfarë rëndësie dhe vlere ka Mekja për botën islame apo muslimanët në përgjithësi? Përgjigje: Allahu e bëri Meken vend dhuntie dhe sigurie për njerëzit. Aty...

0 792
Pyetje: A lejohet qe haxhiu t'i bëjë disa rrotullime në sa'j në këmbë(duke ecë) dhe disa t'i bëjë i hipur në diçka, si shkak...

0 998
Pyetje: Një njeri dëshiron ta vonojë kryerjen e tavafit ifada pas dy jave, ose ta bashkojë në fund tavafin ifada me tavafin veda (lamtumirës),...

NA NDIQNI NË