Namazi

Namazi

0 142
Pyetja: Më ka ikur namazi i xhumasë, në xhaminë që unë zakonisht falem, dhe kështu e kam falur namazin e drekës, gjatë kthimit për...

0 330
Përgjigjja Falënderimi i takon Allahut. Ai i cili është duke u falur me imam duhet që ta ndjekë atë në veprimin e sexhdes së harresës,...

0 354
Pyetja: A bën ta zgjojmë personin i cili ka fjetur gjatë hutbes së ditës së xhuma, apo te lihet, ngase në hadith është përmendur...

0 349
Pyetje: A lejohet t'i falim dy rekate tehijetul mesxhid kur të hyjm në xhami nëse është koha, në të cilën, ndalohet falja e namazit? Përgjigje:...

0 296
Pyetja: Çfarë duhet të veprojë ai i cili është falur me tejemum, e pastaj ka gjetur ujë? Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Ai që e...

0 555
Pyetja: Pasi që u ktheva nga një udhëtim, unë nuk e kisha falur namazin e akshamit. Hyra në xhami dhe i gjeta duke e...

0 508
Pyetja: A lejohet që udhëtari i cili falet pas një imami i cili e fal namazin e plotë, të shkurton namazin në dy rekate,...

0 523
Pyetja: Nëse hyjë në xhami dhe imami është në ruku, dhe unë lidhem në namaz dhe bie  në ruku, a llogaritet si rekat për mua,...

0 1626
Pyetje: Cila është hapësira më e afërt e më e largët që duhet të jetë mes njeriut dhe sutres? Përgjigjja: Falënderimi i takon vetëm Allahut. Sunet...

0 2350
Pyetje: Unë kam lexuar fetvanë në lidhje me sutren dhe unë jam ende i hutuar në atë se; Sa është madhësia e gjatësisë e...

NA NDIQNI NË