Namazi

Namazi

0 407
Pyetje: Hoxhë i nderuar, në një polemikë me një besimtar u konfrontuam në çështjen për pasimin e imamit. Ai pretendon se duhet pasuar imami...

0 593
Pyetje: Të shprehurit e nijetit: a është bidat? Përgjigje: Të shprehurit e nijetit në disa ibadete është bidat e në disa jo. Në ato ibadete,...

0 428
Pyetje:  Në rastet kur falemi me xhemat dhe pasi imami ka marrë tekbirin fillestar, hasim që nga xhemati (d.m.th., atë që e kemi pranë)...

0 401
Pyetje: Në disa xhami hasim në çardakë ku rrinë muezinët me disa pjesëtarë të tjerë nga xhemati dhe ata kur falet farzi, nuk i...

0 480
Pyetje: Në këshillat e hoxhallarëve në lidhje me namazin kemi dëgjuar shpesh, se duhet përqendrim në namaz dhe mos të shikohet rreth e rrotull....

0 547
Pyetje: Hoxhë i nderuar na tregoni për ata që vazhdojnë bisedën në xhami edhe pasi është bërë ikameti dhe imami ka filluar namazin, a...

0 490
Pyetje: A duhet t’i ketë gruaja të mbuluara edhe këmbët (shputat) kur falet në namaz? Përgjigje: Shejhul Islami, Allahu e mëshiroftë ka përmendur se gruaja...

0 793
Pyetje: A lejohet të falet namazi me kapelë dimri, e cila e mbulon ballin, apo edhe me doreza, meqë disa e mohojnë namazin e...

0 733
Si është hukmi i namazit dhe kush e ka detyrim atë? Përgjigje: Namazi është prej shtyllave më të forta të Islamit, bi­le ai ësh­të shtylla...

NA NDIQNI NË