Fikh

Fikh

0 150
Pyetja: Xhamitë mbledhin lëkurat e kurbanëve dhe i shesin ato në kompanitë e prodhimit të lëkurës dhe  paratë e fituara i shpenzojnë në ndërtimin...

0 371
Ubadete ibn Samit (radijallahu anhu) transmeton se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: ''Ai që pas zgjimit nga gjumi thotë: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ...

0 137
Dijetari i shquar Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë thotë: Preferohet dhe më e mira është që njeriu mos të therë më shumë se sa...

0 362
Pyetje: a është e lejuar prerja e kurbanit jashtë haremit të Mekes për t'ua shpërndarë të varfërve në vendin nga vjen haxhiu sepse numri...

0 291
Ka thënë dijetari i shquar ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë: "Nëse është i sigurtë që mund ta shlyejë borxhin, ndërkohë është në mardhënie pune (i...

0 293
Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut. Për atë që dëshiron të ther kurban është sunet të thotë: Bismillah, Allahu Ekber, Allahume hadha minke ve leke, hadha anni. Në emër...

0 206
Përgjigje; Therja e kurbanit tek shumica e dijetarëve është sunet i fortë (sunet mueked). Kryefamiljari ther Kurbanin, pra ai i cili kujdeset për familjen,...

0 125
Pyetje: Ishim në haxh unë dhe gruaja ime me një kompani e cila organizonte shkuarjen në haxh, dhe udhëheqësi i kompanisë na tha se...

0 333
Pyetje: Jam tërë kohën e ramazanit në udhëtim duke kërkuar furnizim (duke punuar) për veten dhe familjen time, a lejohet të mosagjërojë? Komisioni i përhershëm...

0 223
Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: "Nëse gjatë abortimi foshnja vërehet se është zhvilluar, si psh: vërehen dora, gishtërinjtë, etj. Atëherë, motra muslimane e...

NA NDIQNI NË