Fikh

Fikh

0 289
Pyetja: A është e vërtetë se ka ardhur në hadith ku thuhet se ai i cili e pastron të vdekurin (xhenazen) duhet pas pastrimit...

0 310
Pyetje: A lejohet t'i falim dy rekate tehijetul mesxhid kur të hyjm në xhami nëse është koha, në të cilën, ndalohet falja e namazit? Përgjigje:...

0 303
Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Besimtari musliman merr tejemum nga sipërfaqja e tokës (qoftë dhè apo diçka tjetër), ashtu siç ka marrur tejemum Pejgamberi...

0 267
Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit ! Shejh Albani në librin "Vargu i haditheve të dobëta" 4/128 thotë: "Është...

0 307
A e prish abdesin prekja e gruas, ose puthja e saj? Shejh Albani (rahimehullah) në librin e tij "Vargu i haditheve të dobëta" 2/429...

0 258
Pyetja: Çfarë duhet të veprojë ai i cili është falur me tejemum, e pastaj ka gjetur ujë? Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Ai që e...

0 337
Dijetarët kanë rënë në mos-pajtime në lidhje me ndalesën e kryerjes së nevojave fiziologjike në drejtim të kibles! Mendimi i parë thotë: Ndalohet kryerja e...

0 496
Pyetja: Pasi që u ktheva nga një udhëtim, unë nuk e kisha falur namazin e akshamit. Hyra në xhami dhe i gjeta duke e...

0 474
Pyetja: A lejohet që udhëtari i cili falet pas një imami i cili e fal namazin e plotë, të shkurton namazin në dy rekate,...

0 485
Pyetja: Nëse hyjë në xhami dhe imami është në ruku, dhe unë lidhem në namaz dhe bie  në ruku, a llogaritet si rekat për mua,...

NA NDIQNI NË