Fikh

Fikh

0 1040
Pyetje: ç ‘duhet të bëjë ai i cili ka harruar të jep zekatul fitrin? Përgjigje: dhënia e zekatul fitrit para faljes së namazit të bajramit është...

0 1014
Pyetje: Në momentin kur ne ia japim zeqatin personit që e meriton atë , a e kemi patjetër që t’i tregojmë se ky është...

0 958
Pyetje: Cila është mënyra më e mirë e dhënies së zeqatit për të ardhurat mujore?! Përgjigje: Mënyra më e mirë e dhënies se zeqatit për të...

0 814
Pyetje: Zekatul fitrin për mua e kam dërguar tek familja ime që ata ta japin në vendin tim, a është ky veprim i saktë? Përgjigjja:...

0 867
Pyetje: A obligohet i varfëri i cili meriton t’i jepet zekat, të jep sadakatul fitrin? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut të madhëruar, lavdia dhe bekimi i...

0 982
Pyetje:  Kush llogaritet i varfër që meriton t’i jepet zekat apo sadakatul fitër? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut të madhëruar, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin...

0 914
Pyetja: Si llogaritet zeqati i mallit të tregtisë (barnave), ngaqë kam mall me vlerë rreth 10.000 euro, nuk kam para të gatshme dhe a...

0 1879
A jepet zeqat për stolitë e arit dhe argjendit, çka nëse nuk e ke ditur dispozitën e kësaj çështjeje më herët, a bëjnë pjesë...

0 870
   Borxhdhënësi a duhet të japi zeqat? Përgjigje: Ai që i ka dhënë borxh dikujt nuk e ka detyrim të ja­pi zeqat për atë pasuri përderisa...

NA NDIQNI NË