Pastërtia

Pastërtia

0 485
Pyetja: Një imam ka kërkuar pesëqind dollarë për ta larë dhe ta përgatitë trupin e një burri për varrosje. A i lejohet kjo atij? Përgjigjja:...

0 549
Pyetja: Kam dëgjuar në një ligjëratë që dijetarë kanë lejuar mes'hun mbi çorape, përmes të cilave nuk shihet lëkura e trupit, por kam lexuar...

0 334
Pyetja: A është e vërtetë se ka ardhur në hadith ku thuhet se ai i cili e pastron të vdekurin (xhenazen) duhet pas pastrimit...

0 350
Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Besimtari musliman merr tejemum nga sipërfaqja e tokës (qoftë dhè apo diçka tjetër), ashtu siç ka marrur tejemum Pejgamberi...

0 324
Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit ! Shejh Albani në librin "Vargu i haditheve të dobëta" 4/128 thotë: "Është...

0 347
A e prish abdesin prekja e gruas, ose puthja e saj? Shejh Albani (rahimehullah) në librin e tij "Vargu i haditheve të dobëta" 2/429...

0 384
Dijetarët kanë rënë në mos-pajtime në lidhje me ndalesën e kryerjes së nevojave fiziologjike në drejtim të kibles! Mendimi i parë thotë: Ndalohet kryerja e...

0 534
Përgjigje: Fillimisht duhet ta dimë se në esencë një rukje realizohet nëpërmjet fryerjes së drejtpërdrejt. E sa i përket kësaj forme jodirekte, kjo si...

0 741
Pyetje: Unë çdoherë kur marrë abdes nuk i jap mes'h kokës. A është abdesi im i pranuar (në rregullë) apo jo? Përgjigje: Nuk pranohet namazi...

0 1179
Pyetje: Hoxha i nderuar Shejh Uthejmini, -Allahu e mëshiroftë!-, u pyet rreth një personi të sëmurë, i cili nuk mund të gjente pluhur (për...

NA NDIQNI NË