Pastërtia

Pastërtia

0 44
Dijetarët kanë rënë në mos-pajtime në lidhje me ndalesën e kryerjes së nevojave fiziologjike në drejtim të kibles! Mendimi i parë thotë: Ndalohet kryerja e...

0 341
Përgjigje: Fillimisht duhet ta dimë se në esencë një rukje realizohet nëpërmjet fryerjes së drejtpërdrejt. E sa i përket kësaj forme jodirekte, kjo si...

0 571
Pyetje: Unë çdoherë kur marrë abdes nuk i jap mes'h kokës. A është abdesi im i pranuar (në rregullë) apo jo? Përgjigje: Nuk pranohet namazi...

0 968
Pyetje: Hoxha i nderuar Shejh Uthejmini, -Allahu e mëshiroftë!-, u pyet rreth një personi të sëmurë, i cili nuk mund të gjente pluhur (për...

0 2135
Nuk lejohet që femra me cikël menstrual të qëndrojë në xhami edhe nëse ka për qëllim mësimin e Kur’anit. Të këtij mendimi janë shumica...

0 726
Pyetje: Çka është dispozita e lënies së haxhit nga një musliman i cili posedon mundësi materiale dhe shëndetësore për kryerjen e këtij obligimi? Përgjigje:-Dispozita e këtij...

0 1188
Si të veprojë gruja që është në lehoni, me agjërimin dhe namazin, nëse para 40 ditëshit pastrohet nga gjaku, por pas disa ditësh i...

0 686
Përshëndetja për dore me gratë me të të cilat e ke të lejuar martesën? Pyetësi: -A lejohet përshëndetja për dore me femrat e moshërritura? Përgjigje: -Këtu ka një...

0 717
Pyetje: A duhet t’i zbathim çorapet në çdo marrje të abdestit, duke besuar se ky veprim është më i saktë dhe më i qëlluar!? Përgjigje:...

0 730
Pyetje: A duhet lëvizur unaza gjatë marrjes avdes apo gusëll? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut… Nëse unaza është e gjerë saqë uji mund të depërton ndër...

NA NDIQNI NË