Pastërtia

Pastërtia

0 54
Pyetja: A është e vërtetë se ka ardhur në hadith ku thuhet se ai i cili e pastron të vdekurin (xhenazen) duhet pas pastrimit...

0 72
Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Besimtari musliman merr tejemum nga sipërfaqja e tokës (qoftë dhè apo diçka tjetër), ashtu siç ka marrur tejemum Pejgamberi...

0 89
Dispozita e fshirjes së gjymtyrëve të trupit pas marrjes së abdesit ! Shejh Albani në librin "Vargu i haditheve të dobëta" 4/128 thotë: "Është...

0 137
A e prish abdesin prekja e gruas, ose puthja e saj? Shejh Albani (rahimehullah) në librin e tij "Vargu i haditheve të dobëta" 2/429...

0 114
Dijetarët kanë rënë në mos-pajtime në lidhje me ndalesën e kryerjes së nevojave fiziologjike në drejtim të kibles! Mendimi i parë thotë: Ndalohet kryerja e...

0 377
Përgjigje: Fillimisht duhet ta dimë se në esencë një rukje realizohet nëpërmjet fryerjes së drejtpërdrejt. E sa i përket kësaj forme jodirekte, kjo si...

0 590
Pyetje: Unë çdoherë kur marrë abdes nuk i jap mes'h kokës. A është abdesi im i pranuar (në rregullë) apo jo? Përgjigje: Nuk pranohet namazi...

0 991
Pyetje: Hoxha i nderuar Shejh Uthejmini, -Allahu e mëshiroftë!-, u pyet rreth një personi të sëmurë, i cili nuk mund të gjente pluhur (për...

0 2190
Nuk lejohet që femra me cikël menstrual të qëndrojë në xhami edhe nëse ka për qëllim mësimin e Kur’anit. Të këtij mendimi janë shumica...

0 744
Pyetje: Çka është dispozita e lënies së haxhit nga një musliman i cili posedon mundësi materiale dhe shëndetësore për kryerjen e këtij obligimi? Përgjigje:-Dispozita e këtij...

NA NDIQNI NË