Pastërtia

Pastërtia

0 972
Pyetja: A e prish sharja abdesin? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut… Sharja nuk është prej gjërave që prishin abdesin, ato gjëra janë të përkufizuara. Mirëpo, preferohet për...

0 659
Pyetja: Pasi të kem përfunduar marrjen e abdesit, fëmija dëshiron të ushqehet, pra gjidhënia a e prish abdesin? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut… Nuk ka përmendur...

0 524
Pyetje: Cila është dispozita e synetimit për myslimanin e ri dhe kur duhet të bëhet synet? Përgjigje: e falënderoj Allahun... Synetimi për myslimanin e ri është...

0 717
Pyetje: A prishet abdesi nëse pastron jashtëqitjen e fëmijës apo pelenën e tij? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Nuk prishet abdesi me pastrimin e jashtëqitjes së...

0 1194
Pyetja: A lejohet dhënia mes’h mbi dy palë çorape? Nëse lejohet dhe i jep mes’h, por i nxjerr një palë çorape, më pas prish...

0 1027
Pyetje:  Nëse njeriu merr abdes dhe u jep mes’h  mesteve, dhe gjatë kohës së mes’hut i zbath mestet para namazit, në këtë rast a...

0 526
Pyetje: es selamu alejkum i nderuar a mund të ma shpejgoni fjalën "GUFRANEKE" nuk e gjej në përkthime, çdo të thotë dhe cila është...

0 611
Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Kush merr abdes për diçka tjetër që preferohet apo obligohet të merret abdes për atë gjë, lejohet që ai të...

0 697
Pyetje: Disa nga myslimanët gjatë marrjes së abdesit i lajnë nga kyçi i dorës deri në bërryla pa mos i larë edhe duart, si...

0 1024
A ka lutje që duhet thënë gjatë marrjes së abdesit? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Imam Neveviu në librin e tij “el Edhkar” faqe 30, ka...

NA NDIQNI NË