Pastërtia

Pastërtia

0 793
Bora a është e pastër dhe a mund të merret abdes me borë? Përgjigje: Çdo reshje nga qielli është e pastër dhe mund të përdoret...

0 738
Pyetja 1: A i lejohet burrit te ketë marrëdhënie intime me bashkëshorten e vet, nëse ajo nuk është pastruar (nuk ka marre gusl) pas...

0 4539
      Si merret gusëll? Përgjigje: Guslli është në dy mënyra: Mënyra e parë: Mënyrë që është vaxhib, ajo është që uji ta për­fshi­jë gji­thë trupin...

0 816
Me ç’pastrohet njeriu kur merr abdest ose gusëll dhe me çfarë pas­­t­ro­hen ndytësirat? Përgjigje: Thelbi i pastrimit me abdest dhe gusëll është uji dhe nuk...

NA NDIQNI NË