Robat dhe stolitë

Robat dhe stolitë

0 3869
Desha me t’pyet hoxhë për ndalesën e një ngjyre, dikush thotë  është e ndaluar ngjyra e kuqe e dikush thotë se jo e kuqja por është...

0 873
Pyetje: I nderuari Hoxhë! Si mund ta dimë se cila vepër është përngjasim me jobesimtarët? Përgjigje: Përngjasimi me jobesimtarët mund të vërehet në pamjen e jashtme,...

0 1046
Pyetje: A i lejohet femrës t’i heq apo shkurtojë flokët? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin, familjen, shokët...

0 1071
Pyetje: A lejohet për gruan të vendojë unazë në gishtin e mesëm dhe atë tregues? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut... Gruaja lejohet të vendojë unaza në të...

0 1046
Pyetje: a lejohet për femrën të shpojë veshin më shumë se një herë apo të shpojë hundën për të venduar vath? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut… E...

0 1092
Pyetje: cila është dispozita e sheriatit për atë që shkon në solarium për t’u zbukuruar- për të ndryshuar ngjyrën e lëkurës në ngjyrë ezmere? Përgjigje: falënderimi...

0 1976
Pyetje: a është e lejuar ngjyrosja e flokëve me ngjyrë të zezë. Nëse nuk lejohet a ka ndonjë përjashtim për gruan, i bie fjala...

NA NDIQNI NË