Të ndryshme

Të ndryshme

0 67
Akademia e Fikhut Islam Liga e Botës Islame   Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit, Mëshiruesit   Lavdërimi i takon vetëm Allahun, paqja dhe bekimi qofshin për Profetin tonë,...

0 59
Lavdia i takon Allahut, paqja dhe bekimet e Tij qofshin për Profetin tonë Muhamed, pas të cilit nuk ka profet tjetër, për familjen dhe...

0 60
Pyetja: Disa njerëz po përmendin një hadith rreth fillimit të muajit Rabiul Evel, duke thënë: "Kushdo që përgëzon njerëzit për këtë muaj të bekuar,...

0 86
Pyetësi; Hoxhë i nderuar! Jam imam xhamie, por shumë vakte mungoj, ndonjëher me arsye e ndonjëher pa arsye, çfarë më këshillon!? Përgjigje; Allahu ka ndaluar...

0 216
Pyetja: Cila është dispozita fetare rreth urimit me rastin e vitit të ri Hixhri, si përshembull duke thënë "Qofshi në mirësi për shumë vite"...

0 150
Pyetja: Xhamitë mbledhin lëkurat e kurbanëve dhe i shesin ato në kompanitë e prodhimit të lëkurës dhe  paratë e fituara i shpenzojnë në ndërtimin...

0 371
Ubadete ibn Samit (radijallahu anhu) transmeton se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë: ''Ai që pas zgjimit nga gjumi thotë: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ...

0 137
Dijetari i shquar Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë thotë: Preferohet dhe më e mira është që njeriu mos të therë më shumë se sa...

0 291
Ka thënë dijetari i shquar ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë: "Nëse është i sigurtë që mund ta shlyejë borxhin, ndërkohë është në mardhënie pune (i...

0 293
Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut. Për atë që dëshiron të ther kurban është sunet të thotë: Bismillah, Allahu Ekber, Allahume hadha minke ve leke, hadha anni. Në emër...

NA NDIQNI NË