Të ndryshme

Të ndryshme

0 474
Pyetja: A të ther kurban për Bajram apo të ther akika për vete ?! Një grua 39 vjeçare dëshiron të ther një kurban. I është...

0 383
Pyetja: A është e lejueshme që të therë një kafshë me qëllim të therjes për Bajram dhe për akika? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Nëse bashkohet...

0 434
Pyetje: Babi dhe nëna ime nuk dinë shkrimin dhe leximin, a lejohet t'ua lexoj atyre nga një hatme të Kuranit? A lejohet leximi i...

0 493
Pyetje: Cilat janë kushtet e realizimit të thirrjes (davetit) së suksesshme në Islam!? Përgjigje: Falënderimi i takon vetëm Allahut, xhele ue ala, ndërsa përshëndetjet tona...

0 449
(Na'j d.m.th. ngritja e zërit për të lajmëruar vdekjen e dikujt, të shoqëruar me përmendjen e të mirave të të vdekurit) "Poezitë elegjike për të...

0 587
"Nëse elegjia thuret me qëllim që të vihet në dukje ana e mirë e të vdekurit, që do të motivojë ndjekjen e veprave të...

1 1195
Pyetje: Çfarë është prej sunetit të veprojmë, nëse Allahu na furnizon me lindjen e fëmijës? Përgjigjja: Nëse Allahu të furnizon me fëmijë, duhesh të veprosh kështu: T'ia...

0 3006
Pyetje : Si duhet t'i japim selam të vdekurit në varrin e tij. Disa njerëz afrohen tek varri i të vdekurit dhe bëjnë dua për...

0 1239
Përgjigja: Jo. Vërtetë është përhapur në mesin e shumë ligjëruesve dhe hoxhallarëve se Omer bin Hattabi (r.a) e kishte varrosur vajzën e tij të gjallë...

0 1270
Pyetje: Hoxhë i nderuar! A është obligim bërja e sexhdes, nëse e lexoj ajetin e sexhdes!? Përgjigje: Vëlla i nderuar! Bërja e kësaj sexhdeje është sunet mueked (i...

NA NDIQNI NË