Ushqimet

Ushqimet

0 129
Pyetja: Cili është vendimi islam mbi pirjen e lëngut hallall në një gotë që përdoret për konsumimin e verës ? Përgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut. Është...

0 1025
Pyetje: A lejohet të hahet mishi i sorkadhes së mbytur me pushkë? Nëse nuk është e lejuar atëherë cila është metoda e duhur e...

0 1081
Pyetje: A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool? Përgjigje: elhamdulilah… Në esencë çdo haje dhe pije është e lejuar përpos atyre që i ka...

0 2781
Cila është dispozita për ngrënien e mishit të lepurit? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Lepuri është prej kafshëve të cilat lejohet ngrënia mishit të tij, siç transmetohet...

0 1695
Pyetje: Për çfarë shkaku është e ndaluar pirja e duhanit? Përgjigje: Duhani është ndaluar për shkak se dëmton shëndetin, ndodh që e helmon njeriun, ndoshta edhe ia...

0 2008
Pyetja: Unë e di që përmendja “Në emër të Allahut” gjatë therjes së kafshëve që u hahet mishi është e detyruar dhe se nuk...

0 869
A lejohet hedhja e ushqimeve të mbetura në vendet ku hidhen mbeturinat? Pyetja: Sa i përket ushqimit të mbetur, disa njerëz e vendosin nëpër kuti apo...

NA NDIQNI NË