Zeqati

Zeqati

0 301
Pyetja: A është e detyrueshme që të përmendet fjala “zeqat” kur ia jep ndokujt, pra të thuash: Mere, ky është zeqat? Përgjigjja: Falënderimi i takon...

0 1409
Pyetje : A lejohet t'i jipet zeqati personit i cili ka nevojë urgjente për ato para. Sepse, personi në fjalë nuk posedon mundësi materiale t'i...

0 3442
Pyetja e parë: Ҫfarë dispozite në sheriat ka zekatulfitri? Zekatul-fitri është vaxhib për çdo mysliman sipas hadithit të Ibën Abasit radijAllahu anhuma i cili thotë: “Ia...

0 920
Pyetje: ç ‘duhet të bëjë ai i cili ka harruar të jep zekatul fitrin? Përgjigje: dhënia e zekatul fitrit para faljes së namazit të bajramit është...

0 837
Pyetje: Në momentin kur ne ia japim zeqatin personit që e meriton atë , a e kemi patjetër që t’i tregojmë se ky është...

0 806
  Pyetje: Cila është mënyra më e mirë e dhënies së zeqatit për të ardhurat mujore?! Përgjigje: Mënyra më e mirë e dhënies se zeqatit për të...

0 709
Pyetje: Zekatul fitrin për mua e kam dërguar tek familja ime që ata ta japin në vendin tim, a është ky veprim i saktë? Përgjigjja:...

0 729
Pyetje: A obligohet i varfëri i cili meriton t’i jepet zekat, të jep sadakatul fitrin? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut të madhëruar, lavdia dhe bekimi i...

0 834
Pyetje:  Kush llogaritet i varfër që meriton t’i jepet zekat apo sadakatul fitër? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut të madhëruar, lavdia dhe bekimi i Tij qofshin...

0 785
Pyetja: Si llogaritet zeqati i mallit të tregtisë (barnave), ngaqë kam mall me vlerë rreth 10.000 euro, nuk kam para të gatshme dhe a...

NA NDIQNI NË