Shpjegim i hadithit

Shpjegim i hadithit

0 1487
Pyetje: Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, transmeton: “I dërguari, salallahu alejhi ue selem, u vonua në një udhëtim që udhëtonim, e arritëm ne atë,...

0 1290
Pyetje: Ç ‘kuptim ka hadithi: “Agjërimi gjatë dimrit është preja e ftohtë”? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të Dërguarin...

0 1999
Pyetje: A është e vërtetë se Iblisi qan kur njeriu bën sexhde? Përgjigje: Në emër të Allahut, falënderimi i takon Atij… Është vërtetuar në një hadith të...

0 1600
         Dijetar i nderuar: Shpresojmë se do të na sqaroni fjalën e Resulull-llahut, sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem, kur thotë: “Nuk ka...

0 1242
Pyetje: Hadithet që kanë të bëjnë me ardhjen e Mehdiut, janë të vërteta apo jo? Përgjigje: Hadithet që kanë të bëjnë me ardhjen e Mehdiut mund...

NA NDIQNI NË