Hutbe

Hutbe

0 192
Të nderuar vllezër besimtarë, kjo është xhumaja e fundit e muajit Ramazan dhe ne po i afrohemi fundit të këtij muaji. Muaji i Ramazanit na...

0 691
Allahu i Madhëruar ka thënë: بسم الله الرحمن الرحيم  إنا أنزلناه في ليلة القدر(1)  وما أدراك ما ليلة القدر(2) ليلة القدر خير من ألف شهر(3) تنزل...

0 148
Hyrja Adhurimet janë të ndryshme, prej tyre që janë Të zemrës – sinqeriteti. Të gjymtyrëve – namazi, agjërimi, haxhi. Të gjuhës – teubeja, istigfari, dhikri. Materiale – zekati, sadakaja.   Të...

0 123
Hoxhë Ali Shabani Hytbeja e parë Të nderuar vllezër besimtarë, e falenderojmë Allahun e Madhëruar me falenderime siç i takojnë madhërisë së Tij, Atë e falenderojmë...

0 724
Me te vërtetë lavdia i takon Allahut, Atë e falenderojmë, prej Tij  ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të na mbrojë nga sherri i...

0 1512
"Ata që i fajësojnë gratë e ndershme (për kurvëri), e nuk i sjellin katër dëshmitarë, rrihnie me tetëdhjetë goditje dhe mos pranoni më kurrë...

0 1643
Secili besimtar pasion të vetin ka që të mbetet në rrugëtimin e tij imanor, pandalë, drejt përpjetës, e ngjitjes sa më lartë, padyshim se...

0 3611
Rob të Allahut, keni dro Allahun, dhe vetëm Atë adhuroni, Ate madhërojeni në këto ditë të mëdha, ngase këto ditë janë ditët më me...

0 2134
Allahu, xhele ue ala, thotë: "Me të vërtetë, numri i muajve te Allahu është dymbëdhjetë, sipas Librit të Allahut, prej ditës që i ka krijuar...

0 2007
Allahu, xhele ve ala, thotë: "Koha e haxhillëkut është në muaj të caktuar; ai që e obligon veten të kryejë haxhin, nuk duhet të ketë...

NA NDIQNI NË