Ilmihali

Ilmihali

0 84
Agjërimi është prej adhurimeve më të dalluara, prej adhurimeve më të mëdha me të cilat robi i afrohet Allahut, është një zakon i besimtarëve,...

0 75
Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secili prej jush është bari...

0 99
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 55 ) Shkaqet që ndihmojnë uljen e shikimit nga haramet, janë: 1. Frika nga Allahu xhele ue ala. 2. Stolisja me devotshmëri. 3. Largimi...

0 103
MËSIME DHE POROSI ISLAME (54) Forma e parë:  -Ai që teshtinë të thotë: Elhamdulilah (Falënderimi i takon Allahut) -Ai që e dëgjonë atë t'i thotë: JerhamukAllah (Allahu të...

0 538
Adij ibn Hatim, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, përmendi zjarrin (xhehenemin) e vrenjti fytyrën e...

0 95
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 53 ) Shkaqet e forcimit të muslimanëve: 1. Kapja për Kur'an dhe Sunet. 2. Kapja për menhexhin dhe akiden e të parëve...

0 671
Ebu Hurjejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon: Njëherë i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, tha: “Kush i mer këto fjalë...

0 155
Padyshim që shtëpia ka një rol kyq në përmirësimin apo prishjen e shoqërisë, për këtë i dërguari jonë, Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem, ishte...

0 121
Turpi është një virtyt i cili shpien në veprimin e çdo vepre të mirë, dhe braktisjen e çdo punë të lige, është një atribut...

0 204
Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Gjerësia e Haudit...

NA NDIQNI NË