Ilmihali

Ilmihali

0 204
1. Është pyetur Ibn Kajjimi se nëse Allahu e bekon njeriun me një bekim, si mund ta dinë nëse është sprovë ose bekim? Ai tha:...

0 353
Iklabi (الإقْلاَب) Gjuhësisht: Shndërrim. Përkufizimi terminologjik: Shndërrimi i Nunit me Sukun dhe i Tenvinit në shkronjën Mim (م) dhe ky shndërrim ndodh kur pas tyre vjen...

0 1431
O Allah kërkojmë të mirat të cilat i kërkonte profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe kërkojmë të na mbrosh...

0 463
Idgam (الإدْغَام) Gjuhësisht k kuptimin: Shkrirje. Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinave në 6 shkronjat të cilat vijnë pas tyre me teshdid. Idgami...

0 1023
Ebu Jusuf ibn Abdullah ibn Selam, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: “Kur i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, erdhi në...

0 1627
Texhvid (التَجْوِيدُ) Gjuhësisht: Zbukurim Përkufizimi terminologjik: Zbukurimi i leximit të Kuranit duke ia dhënë çdo shkronjës atë që meriton. Pozita e leximit të Kuranit me texhvid: Leximi...

0 1063
O Allah kërkoj të më mbrosh nga zemra e cila nuk frikësohet, nga lutja e cila nuk dëgjohet, nga shpirti i pangopshëm dhe nda...

0 393
O Zot, më fal mua mëkatin tim ditën e Gjykimit (Rabi gfirli hatieti jevmed din) Komentim i lutjes Kjo lutje është përmendur nga i dërguari, sal-Allahu...

0 467
1. “Shpeshtoni salavatet mbi mua në natën e xhuma dhe ditën e xhuma se kush dërgon një salavat, do t'i kthehet atij me dhjetë...

0 123
O Allah, na ndihmo që Ty të përmendim, Ty të falënderojmë dhe në formën më të mirë Ty të adhurojmë اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ،...

NA NDIQNI NË