Ilmihali

Ilmihali

0 111
Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Gjerësia e Haudit...

0 130
Suhejb er Rumi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Pas që banorët...

0 241
Enes ibn, Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Disa njerëz do i godet...

0 67
Enes ibn Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Allahu do t’i...

0 75
Aisheja, radijAllahu anha, rrëfen: Disa njerëz pyetën të dërguarin ,sal-Allahu alejhi ve selem,  për fallxhorët? Ai iu përgjigj: Ata, sjanë asgjë (fjalët e tyre...

0 76
Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton dhe thotë: Një ditë, gjersa po qëndronim me Pejgamberin, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi...

0 97
Ebu Musa el Eshari, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, rrëfen e thotë: “Ishim me të dërguarin, sal-Allahu alejhi ve selem,  në një udhëtim,...

0 77
Fjala "Islam" do të thotë paqe dhe nënshtrim. Paqe do të thotë të jeshë në paqe me veten dhe çdo gjë që të rrethon,...

0 93
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Kur Allahu krijoi xhenetin, i tha...

0 108
Ebu Hurejra, Allahuq qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk do ndodh Kiameti,...

NA NDIQNI NË