Akide

Akide

0 924
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Betohem në dorën e...

0 724
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secilit prej profetëve i...

0 851
Hudhejfe Ibn Jemani, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Unë e di...

0 671
Muavije ibn el Hakem es Sulemij, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, rrëfen se një ditë erdhi tek i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem,...

0 488
Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Gjenerata më e...

0 786
Ebu Said, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Sa u përket banorëve...

0 587
Amr ibn Asi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: Kam dërgjuar të dërguarin e Allahut , sal-Allahu alejhi ve selem, duke...

0 621
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon e thotë: erdhën disa njerëz tek i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe e pyetën:...

0 596
Ebu Said el Hudriu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “(ditën e...

0 667
Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Çelësat e gajbit (fshehtësive) janë pesë,...

NA NDIQNI NË