Akide

Akide

0 929
Aisheja, radijAllahu anha, tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, dërgoi një njeri së bashku me një ekip vëzhgues, i cili çdo herë...

0 512
Adij ibn Hatim, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secilit prej jush...

0 461
Zejd ibn Halid Xhuheniu, Allahu qoftë i kënaqur, përcjell dhe thotë: Na e fali i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, namazin e...

0 857
Xhabir ibn Abdullahu, Allahu qoftë i kënaqur e të, përcjell e thotë:  I dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, dilte para njerëzve gjatë...

0 579
Enes ibn Maliku, Allau qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk do ndodh...

0 601
Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: një rabin erdhi tek i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem,...

0 511
Aisheja, radijAllahu anha, përcjell e thotë: I thash të dërguarit të Allahut: Ibn Xhuda’n në kohën e injorancës mbante lidhjet farefisnore dhe ushqente të...

0 506
Hisham ibn Urveh, përcjell nga babai i tij të ketë thënë:  i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Vërtetë shejtani i...

0 893
Ebu Dherri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se ka pyetur të dërguarin e Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem: A e ke parë...

0 586
Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë shënon hadithin e Berai bin Azib, Allahu qoftë i kënqur prej tij, se ka thënë: "Dolëm me të dërguarin, sal-Allahu...

NA NDIQNI NË