Akide

Akide

0 608
Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë shënon hadithin e Berai bin Azib, Allahu qoftë i kënqur prej tij, se ka thënë: "Dolëm me të dërguarin, sal-Allahu...

0 495
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Zinaqari nuk është besimtar...

0 380
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Imani është shtatëdhjetë, ose...

0 513
Abdullah ibën Mes'udi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thotë: i Dërguari i Allahut na ka treguar, e ai është i sinqerti dhe i...

0 685
Ebu Said el Hudriu, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell e thotë: “u ngrit një burrë me sy të futur thellë, me fytyrë...

0 1150
Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell e thotë: Kam pyetur të dërguarin, sal-Allahu alejhi ve selem: Cili është mëkati më...

0 513
Uthman ibn Afani, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu aljejhi ve selam, ka thënë: “Kush vdes duke...

0 431
Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell e thotë: Kur i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, dërgoi Muadh ibn Xhebelin...

0 457
Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të, ka thënë:...

0 962
Imran ibn Husajn, Allahu qoftë i kënaqur me të rrëfen dhe thotë: “Isha te i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, kur erdhën disa njerz...

NA NDIQNI NË