Akide

Akide

0 987
Argumenti historik: Studimet e dijetarëve të religjionit së bashku me studimet gjenealogjike, antropologjike dhe psikologjike, kanë vërtetuar se besimi më i vjetër është monoteizmi...

0 1315
Kur'ani qysh në fillim të shpalljes i dha rëndësi të madhe përmirësimit të botëkuptimit të njerëzve mbi Allahun dhe njoftimin e tyre me Krijuesin...

0 897
Akideja islame është një sërë themelesh dhe parimesh që kanë të bëjnë me Krijuesin, pejgamberët dhe lajmërimet e tyre për Botën e Fshehtë (Gajbin)...

0 851
Të mësojmë se çdo të thotë fjala teuhid. Rrjedh prej fjalës uahade-juvahidu që d.m.th. e ka bërë një, kjo është në kuptimin gjuhësor ndërsa...

1 1212
Dëshmia e dytë ''MUHAMMEDUN RESULULLAH'' d.m.th. Muhammedi është i dërguar i Allahut, kjo do të thotë pranimi dhe njohja se Muhammedi sal-lAllahu alejhi ue...

0 2724
Kemi mësuar që ibadeti duhet të  jetë vetëm për Allahun, Zotin tonë të vetëm i Cili nuk ka ortak. Feja në të cilën jemi ne...

0 2429
Kush është zoti ynë dhe si mund ta njohim atë? Zoti ynë është Ai i Cili na ka krijuar, është kujdesur për neve me të...

NA NDIQNI NË