Fikh

Fikh

0 5590
Forma I: 33 herë SubhanAllah; 33 herë Elhamdulilah; 33 herë Allahu Ekber. Dhe e plotëson të njëqindtën me “La ilahe ilAllah vahdehu la sherike...

0 567
Ka thënë dijetari i shquar Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroft: -Të jetë prej bagëtive: deve, lopë apo dele ose dhi. - Të ketë të plotësuar...

0 1773
Njё nga sunetet e forta tё Dёrguarit (sal-Allahu alejhi ve sel-lem ) ёshtё ky namaz i paraditёs qё sjell me tё vёrtetё shpёrblime tё mёdha, edhe pse ёshtё njё vepёr e lehtё qё merr shumë pak kohё. Pёr vlerёn e kёtij namazi...

0 2433
Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimi i Tij qofshin mbi të dërgruarin, familjen e tij dhe gjithë shokët e tij. I...

0 3242
* Zekatul fitri është detyrim te shumica e dijetarëve, për të voglin, për të madhin, madje përgjegjësi e paguan edhe për bashkëshorten. Preferohet të...

0 769
Lejohet vizita dhe biseda me personin i cili ka hyrë në Itikaf (në Xhami). Njashtu, lejohet ai që ka hyrë në Itikaf t'i shërbejē...

0 58878
ÇËSHTË ISIHAREJA? Në etimologji ka kuptimin; të kërkosh zgjedhje në diç. Thuhet: Kërko zgjedhje nga Allahu dhe Ai ta jep atë. Ndërsa në terminologjinë fetare ka...

0 14548
"Kalimi i natës së parë të martesës në bazë të sunetit autentik: Për beqarë dhe beqare" Padyshim se turpi në fenë e Allahut është prej...

0 1782
Termi Kusuf apo Husuf përdoret për eklipsin e diellit apo hënës. Dispozita e namazit me rastin e eklipsit të diellit apo hënës Ky namaz llogaritet sunet i fortë,...

NA NDIQNI NË