Mirësjellja

Mirësjellja

0 65
Injorantët e para islamit, aneksonin fatkeqësitë e telashet kohës, duke i emërtuar kështu disa gjëra jo me emrat e tyre.  Kur i dërguari i...

0 87
Ebu Berzete el Eslemij, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “O njerëz,...

0 480
Padyshim që përfitimi më i madh, shpërblimi më me vlerë që e arrin njeriu në jetën e tij është arritja, dhe fitimi i xhenetit,...

0 333
Pasi që shumë shpesh na rastisë të ndodhemi nëpër ndeja të ndryshme, e pash të arsyeshme që të analizojmë këndvështrimin islam rreth kësaj çështje...

0 132
Xhabir ibn Abdullahu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Mos u...

0 115
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 54 ) Veprat e ditës së xhuma ndahen në tre pjesë: 1. Veprat para namazit të xhumasë. 2. Veprat pas namazit të...

0 100
E ka sqaruar i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, në hadithin që e përcjell Muakil ibn Jesar, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se...

0 157
Agjërimi është prej adhurimeve më të dalluara, prej adhurimeve më të mëdha me të cilat robi i afrohet Allahut, është një zakon i besimtarëve,...

0 134
Abdullah ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, përcjell se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Secili prej jush është bari...

0 155
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 55 ) Shkaqet që ndihmojnë uljen e shikimit nga haramet, janë: 1. Frika nga Allahu xhele ue ala. 2. Stolisja me devotshmëri. 3. Largimi...

NA NDIQNI NË