Mirësjellja

Mirësjellja

0 575
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 23 ) Prej shenjave të përfundimit të mirë, janë; 1. Përfundimi i jetës duke thënë fjalën e fundit; La ilahe ilAllah...

0 2413
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 22 ) Rastet në të cilat pëlqehet marja e abdesit: 1. Përmendja e Allahut (dhikri). 2. Para rënies në gjumë. 3. Para larjes së...

0 2257
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 21 ) Shkaqet që të ruajnë nga prekja e mësyshit, janë: 1. Leximi i dhikrit të mëngjesit dhe mbrëmjes. 2. Leximi i një...

0 1442
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 20 ) Shkaqet që lejojnë marrjen e tejemumit janë: 1. Nëse uji është afër mirëpo nuk posedon mjet përmes të cilit e...

0 1399
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 19 ) Dobitë e dhënies së zekatit: 1. Pastron muslimanin nga egoizmi, arroganca dhe zemra lakmitare. 2. Zvogëlon varfërinë dhe siguron barazi...

0 989
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 18 ) Dobitë e namazit: 1. Namazi është vepra më e mirë pas shehadetit. 2. Namazi e ruan dhe forcon shehadetin. 3. Namazi...

0 1081
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 17 ) Shkaqet që të mbrojnë nga prekja e magjisë, janë: 1. Besimi i fuqishëm në Allahun. 2 Pranimi me bindje i besimit islam...

0 769
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 16 ) Disa nga mëkatet shkatërruese, janë: 1. T'i bësh ortak Allahut. 2. Magjia. 3. Vrasja e njeriut me pa të drejtë. 4. Ngrënia e...

0 1050
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 15 ) Dobitë në uljen e shikimit nga harami, janë; 1. Arrihet kënaqësia e Allahut. 2. Pasimi i të dërguarit të Allahut. 3. Shpëtimi...

0 1014
MËSIME DHE POROSI ISLAME (14) Kushtet e mbulesës në Islam, janë; 1. Mbulimi i të gjithë trupit të femrës, sipas një mendimi tjetër të dijetarëve lejohet...

NA NDIQNI NË