Mirësjellja

Mirësjellja

0 1069
MËSIME DHE POROSI ISLAME ( 3 ) Kohërat në të cilat shpresohet më së shumti pranimi i duasë: 1. Pjesën e tretë të fundit të natës. 2. Në...

0 1531
MËSIME DHE POROSI ISLAME -2- Personave që u pranohet lutja; 1. Duaja e prindërve. 2. Duaja e udhëtarit. 3. Duaja e atij që i është bërë zullum, qoftë...

0 992
Shkaqet e dobësimit të muslimanëve: 1. Moskthimi në gjykimin e Allahut. 2. Injoranca në lidhje me rregullat e islamit. 3. Largimi dhe distancimi nga feja e Allahut. 4....

0 1467
Vlera e selamit 1-Abdullah ibn Amr, -radijallahu anhuma-, tregon se një njeri pyeti të dërguarin, salallahu alejhi ue selem: “Cila vepër nga islami është më...

0 2905
Mbajtja e premtimit është cilësi e njerëzve të ndershëm, ndërsa mos mbajtja e premtimit është dështim në plotësimin e burrërisë, mëkat ndaj Zotit të...

0 1090
Imam Gazaliu, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Morali i mirë është  cilësi e të zgjedhurve të Allahut (të dërguarve), vepër specifike e të drejtëve (çiltërve),...

0 878
Ahmed ibn Harbi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Nuk ka gjë që i bënë dobi më shumë zemrës së robit të Allahut se sa...

0 839
Jahja ibn Muadh Rrazi, Allahu e mëshiroftë ka thënë: "Morali i keq është një gjë që e dëmton besimtarin dhe nuk i bën dobi...

0 2358
Të afërmit nuk janë të një mase në lidhje, dashuri dhe mëshirë. Lidhjet farefisnore janë adhurim i madh, i cili nuk bëhet për shkak...

0 3348
Sureja Bekare është sureja e dytë me radhë në Kuranin Famëlartë. Është më e gjata në Kuran me 286 ajete. Në këtë sure gjendet...

NA NDIQNI NË