Ilmihali

Ilmihali

0 500
Dispozitat e Mimit me Sukun ( مْ ) (أَحْكاَم المِيمِ الساَّكِنَةِ) Mimi me Sukun (مْ) i ka tri Dispozita: Idgam i Mimit me Sukun. (المِيمِ الساَكِنَةِ...

0 122
Nga Xhabir ibën Abdullahu, Allahu qoftë i kënaqur me të!, se   i dërguari, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!, ua mësonte duanë...

0 386
1. “Njeriu është i pa kujdesshëm ndaj fjalëve kurse ai mund të hyjë në Xhenet ose në Xhehenem me një fjalë. I Dërguari, salAllahu...

0 115
MËSIME DHE POROSI ISLAME (58) Mënyrat e respektimit të prindërve: 1. Duaja për prindërit. 2. Buzqësheja kur takohesh me ta. 3. Puthja dhe përqafimi i kokës së prindërve. 4....

0 673
  Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e shkronjave të përngjashme nëse e para shkronjë është me sukun dhe e dyta me vokale dhe ato janë gjithsej 8...

0 104
O Zoti ynë, te Ti mbështetemi dhe Ty të drejtohemi dhe te Ti do të kthehemi   رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (Rabena alejke tevekelna,...

0 431
1. “Sa më pak që mëkatoni, jeni më të ngritur te Allahu. Dhe sa më shumë që mëkatoni, jeni më të vegjël te Allahu.”...

0 145
Pyetja: Kush janë dhëndërit e Profetit (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) të cilët u martuan me bijat e tij? Përgjigjja: Falënderimi i...

0 173
Kush janë mixhallarët e të dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem? Kush janë vëllezërit dhe motrat e nënës së tij Emine bijës së Vehb-it? Përgjigjja: Falënderimi i takon...

0 1931
Për shkakun e zbritjes së sureve Felek dhe Nas ka cekur Dijetari El Bejhaki në librin e tijë "Argumentet e pejgamberis" një transmetim ku...

NA NDIQNI NË