Seria e Artë

Seria e Artë

0 467
Dispozitat e Mimit me Sukun ( مْ ) (أَحْكاَم المِيمِ الساَّكِنَةِ) Mimi me Sukun (مْ) i ka tri Dispozita: Idgam i Mimit me Sukun. (المِيمِ الساَكِنَةِ...

0 351
1. “Njeriu është i pa kujdesshëm ndaj fjalëve kurse ai mund të hyjë në Xhenet ose në Xhehenem me një fjalë. I Dërguari, salAllahu...

0 619
  Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e shkronjave të përngjashme nëse e para shkronjë është me sukun dhe e dyta me vokale dhe ato janë gjithsej 8...

0 401
1. “Sa më pak që mëkatoni, jeni më të ngritur te Allahu. Dhe sa më shumë që mëkatoni, jeni më të vegjël te Allahu.”...

0 1888
Për shkakun e zbritjes së sureve Felek dhe Nas ka cekur Dijetari El Bejhaki në librin e tijë "Argumentet e pejgamberis" një transmetim ku...

0 453
Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e shkronjave të përafërta nëse e para shkronjë është me sukun dhe e dyta me vokale dhe ato janë gjithsej 4...

0 1434
1. Mësimi përmendësh i Kur’anit nuk është t’i mësosh përmendësh vetëm shkronjat, por të qëndruarit në kufijtë e tij. – Ibn Mes’udi, radijAllahu anhu 2....

0 452
Dispozitat e Shkrirjes ( أَحْكَام الإِدْغَام ) 1_ Shkrirja e dy shkronjave të njëjta ( إِدْغَام المُتَمَاثِلَيْن ). 2_Shkrirja e dy shkronjave të përafërta ( إِدْغَامُ المُتَقَارِبَين ). 3_Shkrirja...

0 581
1. "Njerëzit kur janë në gjendje të shëndoshë (rehati) janë të mbuluar. E nëse ju zbret një fatkeqësi kthehen ne gjendjen e realtë, besimtari...

0 1368
1. Është pyetur Ibn Kajjimi se nëse Allahu e bekon njeriun me një bekim, si mund ta dinë nëse është sprovë ose bekim? Ai tha:...

NA NDIQNI NË