Seria e Artë

Seria e Artë

0 486
Iklabi (الإقْلاَب) Gjuhësisht: Shndërrim. Përkufizimi terminologjik: Shndërrimi i Nunit me Sukun dhe i Tenvinit në shkronjën Mim (م) dhe ky shndërrim ndodh kur pas tyre vjen...

0 534
Idgam (الإدْغَام) Gjuhësisht k kuptimin: Shkrirje. Përkufizimi terminologjik: Shkrirja e Nunit me Sukun dhe të Tenvinave në 6 shkronjat të cilat vijnë pas tyre me teshdid. Idgami...

0 1701
Texhvid (التَجْوِيدُ) Gjuhësisht: Zbukurim Përkufizimi terminologjik: Zbukurimi i leximit të Kuranit duke ia dhënë çdo shkronjës atë që meriton. Pozita e leximit të Kuranit me texhvid: Leximi...

0 561
1. “Shpeshtoni salavatet mbi mua në natën e xhuma dhe ditën e xhuma se kush dërgon një salavat, do t'i kthehet atij me dhjetë...

0 461
1. “Një nga arsyet e pranimit të lutjes është njohja e Teuhidit dhe pranimi i padrejtësisë ndaj vehtes (po në errësirë ai (Junusi a.s.)...

0 432
1. “Nuk ka vendpushim tjetër për robin, vetëm se nën hijen e pemës Tuba (në Xhenet).” – Omer ibn AbdulAziz, Allahu e mëshiroftë. 2. “Ishim...

0 418
Fjala "Islam" do të thotë paqe dhe nënshtrim. Paqe do të thotë të jeshë në paqe me veten dhe çdo gjë që të rrethon,...

0 1089
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Alkameh përcjell se Abdullahu ka thënë: Fjeti i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, në një hasër, më pas u ngrit...

0 941
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Musa, radijAllahu anhu, përcjell se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Shembulli i shtëpisë ku përmendet...

0 969
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Numan Ibn Beshir, radijAllahu anhu,. tregon se i dërguari i Allahut, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: "Shembulli i besimtarëve në...

NA NDIQNI NË