Seria e Artë

Seria e Artë

0 801
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Musa, radijAllahu anhu,  tregon se i dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: "Shembulli i udhëzimit dhe i dijes (Kuranit dhe Sunetit)...

0 885
SHEMBUJ NGA SUNETI PROFETIK Ebu Hurejra, -radijAllahu anhu-, përcjell se i dërguari, -sal-Allahu alejhi ve selem-, ka thënë: “Shembulli im dhe i profetëve para meje është...

0 1971
Vëlla i dashur! Falënderoje Allahun që të ka bërë pjesë e umetit të Muhamedit, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, të cilit umet Allahu ia ka...

0 1607
Me të vërtetë, Allahu i ka krijuar krijesat duke thënë: “Bëhu!”, dhe ato janë bërë. Kurse disa gjëra, për shkak të pozitës së lartë...

0 1571
            Ç’fjalë madhështore kjo, e cila bën që dielli i pendimit të bëj dritë në zemër e të ndriçojë gjoksin...

0 2961
Allahu, i Larti, ka thënë: “Allahu don që t’ju pranojë pendimet tuaja, por ata që jipen pas punëve të këqija (epsheve), dëshirojnë që ju të largoheni...

0 1617
I dashuri vëlla! A e ke medituar ndonjëherë këtë ajet, qoftë vetëm një herë. A s’e ke mësuar vallë se falja e mëkateve, është cilësi prej...

NA NDIQNI NË