Femra në Islam

Femra në Islam

0 2424
Falënderimi i qoftë Allahut Ne e vlerësojmë interesin tuaj për t'iu përmbajtur urdhrave të Allahut, për të ngritur pozitën e adhurimeve ndaj Zotit të botëve...

0 983
Pyetje: A lejohet që motra myslimane t'i ndjekë derset  (mësimet) të cilat mbahen në Xhami!? Përgjigje: Po, i lejohet motrës myslimane t'i ndjekë mësimet fetare në xhami...

0 1177
Pyetje: Kam dëgjuar se është e lejuar të gënjesh bashkëshorten, a është e vërtetë një gjë e tillë? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut, lavdia dhe bekimi...

0 1962
Pyetja e katërt: Jam pak e moshuar, i fali të pesë vaktet e namazit dhe i kryej edhe detyrimet e tjera të Fesë Islame, por...

0 946
Pyetje: A quhet vetmim i ndaluar nëse një grua takohet me një burr, në praninë e një gruaje të tretë apo patjetër duhet të...

0 1079
Çka konsiderohet avret mes femrave? Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe mëshira qofshin mbi të Dërguarin, familjen, shokët dhe ithtarët e tij: “Kurani qartas na ka...

NA NDIQNI NË