Përkujdesi ndaj fëmijëve

Përkujdesi ndaj fëmijëve

0 318
Pyetja; A lejohet muslimani t'i vendos djemve të tij, emrat; Kabil dhe Habib!? Përgjigje; Lejohet që muslimani t'ia vendos emrin djalit të tij, Habil ose...

0 167
Pyetja; A i lejohet muslimanëve emërtimi i fëmijeve të tyre më këta emra; AbdulMu'tij,Reuf,Rahim, Ubejdullah? Përgjigje; Nuk ka ndonjë ndalesë në emërtimin e fëmijëve me...

0 667
Pyetje: Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë; Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur'an,...

0 2050
Pyetje: A duhet të binden vëllai tim të madh? Pasi që unë kam prindërit, duke pas në dijeni se ata dy punojnë në një...

0 1179
Pyetje: Fëmija im ka gjashtë vite, ndërsa unë jam shtatzënë, si t’ia shpjegojë atij se gjendet ky fetus në barkun tim, ai këtë pyetje...

0 2186
Pyetje: nëse ndonjëri kërkon të adoptojë një fëmijë nga shtëpia e fëmijëve, a lejohet për përgjegjësit t’i përgjigjen kërkesës së tij? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut… Adoptimi...

0 1502
Pyetja: A lejohet për atë që dëshiron të ther akika, një viç për djalin e tij në vend të dy deshve? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Ajo...

0 6770
Pyetje: Allahu më ka begatuar me një fëmijë, dhe kam dëgjuar se burri im duhet të therë për te dy desh, nëse nuk ka...

0 2585
Pyetje: selam alejkum, desha te pyes për emrin MENESA, në filmin e Jusufit, alejhiselam, kam parë se vajza e tij quhej me emrin Menesa,...

0 1056
Pyetje: A është sunet rruajtja e flokëve për vajzën e posalindur? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut... Rruajtja e flokëve të foshnjës vajzë nuk është sunet  në ditën...

NA NDIQNI NË