Përkujdesi ndaj fëmijëve

Përkujdesi ndaj fëmijëve

0 500
Pyetje: Disa nga baballarët nuk kujdesen për fëmijët e tyre në çështjet e fesë; Psh. Nuk i urdhërojnë të falin namaz, të lexojnë Kur'an,...

0 1900
Pyetje: A duhet të binden vëllai tim të madh? Pasi që unë kam prindërit, duke pas në dijeni se ata dy punojnë në një...

0 1057
Pyetje: Fëmija im ka gjashtë vite, ndërsa unë jam shtatzënë, si t’ia shpjegojë atij se gjendet ky fetus në barkun tim, ai këtë pyetje...

0 1857
Pyetje: nëse ndonjëri kërkon të adoptojë një fëmijë nga shtëpia e fëmijëve, a lejohet për përgjegjësit t’i përgjigjen kërkesës së tij? Përgjigje: falënderimi i takon Allahut… Adoptimi...

0 1349
Pyetja: A lejohet për atë që dëshiron të ther akika, një viç për djalin e tij në vend të dy deshve? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut... Ajo...

0 4700
Pyetje: Allahu më ka begatuar me një fëmijë, dhe kam dëgjuar se burri im duhet të therë për te dy desh, nëse nuk ka...

0 2147
Pyetje: selam alejkum, desha te pyes për emrin MENESA, në filmin e Jusufit, alejhiselam, kam parë se vajza e tij quhej me emrin Menesa,...

0 912
Pyetje: A është sunet rruajtja e flokëve për vajzën e posalindur? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut... Rruajtja e flokëve të foshnjës vajzë nuk është sunet  në ditën...

0 880
Pyetje: A lejohet emërtimi i foshnjës në ditën e parë të lindjes? Përgjigje: Falënderimi i takon Zotit të botëve, ndërsa paqja dhe selami mbi të Dërguarin...

0 3621
Pyetja: Cili është riti i emërimit te fëmijës dhe cila është duaja e emrit?. A duhet çdo prind mysliman vet ta bën atë ceremoni? Esselamu...

NA NDIQNI NË