Konsultime

Konsultime

0 141
Pyetja: Veprat dhe fjalët e të dërguarit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, para shpalljes, a konsiderohen si sunet, siç është martesa...

0 5724
Pyetja: Çfarë duaje duhet të thuhet kur të ndodh një tërmet ? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Tërmetet janë një nga shenjat e mëdha të Allahut...

0 815
Pyetje: Nëse dikush na thotë: Festimi i mevludit të lindjes së pejgamberit, alejhi selam, është prej metodave dhe mjeteve të thirrjes islame, si duhet...

0 762
Falënderimi i takon Allahut. Së pari, Muhamedi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) është i Dërguari i Allahut për të gjithë njerëzimin, nëpërmjet...

0 999
Pyetje: Jam një djalë 19 vjeçar, jam beqar, i ndikuar dhe i dhënë shumë pas bukurisë së femrave. Me çfarë më këshilloni, si t'i...

0 870
Pyetje: Si ta rrespektoj nënën time pas vdekjes së saj? Përgjigje: Transmetohet se njëri e pyeti pejgamberin,- alejhi selam!,- duke i thënë: O i Dërguari i Allahut,...

0 907
Pyetje: Jam një njeri, i cili ka përgojuar shumë njerëz, tashmë ndjehem pishman shumë dhe i penduar për përgojimin e shumtë që e kam...

0 1069
Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ixhtihadin (hulumtimin e çështjeve nga dijetarët) dhe taklidin (imitimin), njerëzit ndahen në dy kategori: 1 - Dijetarët muxhtehidë...

0 3082
Pyetja ime: Unë para dy vitesh jam penduar tek Allahu, dhe prej lutjeve të mia ishte: O Allah më fal mua, më prano pendimin,...

0 2460
Nuk ka dyshim se ai i cili urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja do të has në vështirësi, prandaj mos u...

NA NDIQNI NË