Probleme të praktikimit të fesë

Probleme të praktikimit të fesë

0 141
Pyetja: Veprat dhe fjalët e të dërguarit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, para shpalljes, a konsiderohen si sunet, siç është martesa...

0 815
Pyetje: Nëse dikush na thotë: Festimi i mevludit të lindjes së pejgamberit, alejhi selam, është prej metodave dhe mjeteve të thirrjes islame, si duhet...

0 762
Falënderimi i takon Allahut. Së pari, Muhamedi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) është i Dërguari i Allahut për të gjithë njerëzimin, nëpërmjet...

0 1069
Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ixhtihadin (hulumtimin e çështjeve nga dijetarët) dhe taklidin (imitimin), njerëzit ndahen në dy kategori: 1 - Dijetarët muxhtehidë...

0 3082
Pyetja ime: Unë para dy vitesh jam penduar tek Allahu, dhe prej lutjeve të mia ishte: O Allah më fal mua, më prano pendimin,...

0 1124
Pyetja: Unë jam një djalosh i ri i cili praktikon sunetin. Babai dhe vëllai im më pengojnë shumë në praktikimin e sunetit, qoftë me ofendime...

0 1027
Pyetje: Hoxhë i nderuar! Ka raste kur njeriu dëshiron të bëjë një vepër të mirë, mirëpo shejtani mundohet ta largojë nga veprimi i saj...

0 944
Pyetje: Cila është dispozita e pasimit të menhexhit të të parëve tanë të mirë (es-selefu’s-salih) në akide, ibadet dhe davet; A është sunet apo obligim?! Përgjigje: Është...

0 1264
Pyetje: ç'far duhet të veproj njeriu në rast të dobësimit të imanit, edhe pse ai lexon e dëgjon çdo ditë Kuran, agjëron 2 ditë...

0 852
Pyetje: Jam në një familje, ku vetëm unë fal namaz. Jam i martuar me një vajzë të urtë dhe e moralshme. Por ajo nuk...

NA NDIQNI NË