Probleme të praktikimit të fesë

Probleme të praktikimit të fesë

0 865
Pyetje: jam një tetëmbëdhjetëvjeçar dhe posa kam filluar të fal namaz, mirëpo prindërit më ndalojnë nga praktikimi i disa obligimeve fetare siç është lëshimi...

0 787
Pyetje: Cila është metoda më e preferuar për të thirrur në rrugë të drejtë lënësin e namazit dhe bidatçiun? Përgjigje: Së pari: duhet që të shikojmë...

0 881
Pyetje: Do të udhëtoj në një vend në të cilin shumica e njerëzve janë injorantë apo bidatçij, a mundet që t’i bëj disa përmirësime...

0 798
Pyetja: Jam një femër që do të kem provim në lëndën e rregullave të leximit të Kuranit (texhvid), provimi do të mbahet në një...

NA NDIQNI NË