Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 241
Një njeri gjatë disa adhurimeve e shpreh me gojë nijetin, dhe pohon se nuk është risi! PËRGJIGJJA: Janë dy lloje ibadetesh në të cilat është...

0 202
Një njeri kishte me vete ujë e dhe, përdorimi i tyre nuk e dëmtojnë atë aspak, megjithatë falet pa abdes dhe pa tejemum, qëllimisht,...

0 187
Një person ka falur namazin e Vitrit në kohë të namazit të akshamit, dhe kjo i lejohet atij, dhe namazi është në rregull! PËRGJIGJJA: Ky person...

0 232
Një person ka harruar në veprim në namaz, por këtij nuk i lejohet të vije me sexhde sehv (të harresës), dhe namazi i tij...

0 232
Një person e përshëndet tjetrin me selam, por të dytit nuk I lejohet t’ia kthejë selamin, në asnjë formë, e që të dy janë...

0 204
Një person gjatë kohës së namazit të xhumasë, kur imami ligjëron, i fal dy reqate përshëndetëse të xhamisë, më pas merr Mus’hafin dhe fillon...

0 251
Një burrë ka kryer marrëdhëniet intime me gruan e tij gjatë ditës në muajin Ramazan, dhe atë qëllimisht, dhe ky nuk detyrohet me shpagim,...

0 236
Një njeri i cili fillon namazin, e fillon me tekbirin fillestar, megjithatë i themi që ta le namazin, e ta ndërprejë pa dhënë selam! PËRGJIGJJA:...

0 201
Një person ka mbathur dy meste, i nxjerr ato prej këmbëve, dhe më pas i mbath përsëri pa i larë këmbët apo pa marrë...

0 286
Çfarë thua për një mospajtim i cili është shkaktuar mes dy personave, por kusht është që gjykatës mes tyre të jetë një i afërt familjar,...

NA NDIQNI NË