Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 276
Një musliman i rritur, i shëndoshë, jo udhëtarë, dëshiron të falet natën, një pjesë të saj apo më gjatë, dëshiron t’i lutet Allahut, ndërsa...

0 254
Një burrë i jep gruas së tij një qese të mbyllur e i thotë asaj: Merre këtë qese, e ke për detyrë të derdhësh...

0 287
Çfarë thua për një person të cilit nuk i lejohet të fejohet e as të martohet, e as të martojë dikë tjetër? PËRGJIGJJA: Ky person është...

0 281
Një njeri gjatë disa adhurimeve e shpreh me gojë nijetin, dhe pohon se nuk është risi! PËRGJIGJJA: Janë dy lloje ibadetesh në të cilat është...

0 230
Një njeri kishte me vete ujë e dhe, përdorimi i tyre nuk e dëmtojnë atë aspak, megjithatë falet pa abdes dhe pa tejemum, qëllimisht,...

0 203
Një person ka falur namazin e Vitrit në kohë të namazit të akshamit, dhe kjo i lejohet atij, dhe namazi është në rregull! PËRGJIGJJA: Ky person...

0 270
Një person ka harruar në veprim në namaz, por këtij nuk i lejohet të vije me sexhde sehv (të harresës), dhe namazi i tij...

0 278
Një person e përshëndet tjetrin me selam, por të dytit nuk I lejohet t’ia kthejë selamin, në asnjë formë, e që të dy janë...

0 243
Një person gjatë kohës së namazit të xhumasë, kur imami ligjëron, i fal dy reqate përshëndetëse të xhamisë, më pas merr Mus’hafin dhe fillon...

0 292
Një burrë ka kryer marrëdhëniet intime me gruan e tij gjatë ditës në muajin Ramazan, dhe atë qëllimisht, dhe ky nuk detyrohet me shpagim,...

NA NDIQNI NË