Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 259
Një njeri i cili fillon namazin, e fillon me tekbirin fillestar, megjithatë i themi që ta le namazin, e ta ndërprejë pa dhënë selam! PËRGJIGJJA:...

0 244
Një person ka mbathur dy meste, i nxjerr ato prej këmbëve, dhe më pas i mbath përsëri pa i larë këmbët apo pa marrë...

0 327
Çfarë thua për një mospajtim i cili është shkaktuar mes dy personave, por kusht është që gjykatës mes tyre të jetë një i afërt familjar,...

0 276
Tre pleqë muslimanë, që të tre prishin agjërimin ditën e muajit Ramazan, kështu që i pari kompenson pa shpagim, i dyti shpaguan dhe nuk...

0 270
Çfarë thua për një grua muslimane, e shëndoshë mentalisht, e rritur, e lirë, vdes vdekje normale, as nuk është mbytyr nga ndokush, as që...

0 224
1.Një grua e shkurorëzuar nga burri i saj, qëndron në idetin e saj shtatë muaj, duke mos qenë shtatëzënë?! PËRGJIGJJA: Këtë grua burri i saj e...

0 254
Në një vend (tokë) të pastër lejohet të falemi mbi të, mirëpo pasi të kemi derdhur ujë të pastër mbi atë vend, ajo pjesë...

0 253
1.    Çfarë thua për një prind i cili e ka për obligim ta mirëmbajë finansiarisht fëmijën e tij, me mirëqenie të plotë, edhe pse...

0 267
Një burrë i martuar shkurorëzon gruan e tij, megjithatë nuk është e detyruar gruaja që të mbulohet para tij, e as që ndalohet që...

0 254
1.    Është e ditur se kur një person i dhuron një personi tjetër një dhuratë, ai mund të zgjedh ta pranon apo ta refuzon...

NA NDIQNI NË