Njihe fenë tënde

Njihe fenë tënde

0 232
Tre pleqë muslimanë, që të tre prishin agjërimin ditën e muajit Ramazan, kështu që i pari kompenson pa shpagim, i dyti shpaguan dhe nuk...

0 238
Çfarë thua për një grua muslimane, e shëndoshë mentalisht, e rritur, e lirë, vdes vdekje normale, as nuk është mbytyr nga ndokush, as që...

0 184
1.Një grua e shkurorëzuar nga burri i saj, qëndron në idetin e saj shtatë muaj, duke mos qenë shtatëzënë?! PËRGJIGJJA: Këtë grua burri i saj e...

0 220
Në një vend (tokë) të pastër lejohet të falemi mbi të, mirëpo pasi të kemi derdhur ujë të pastër mbi atë vend, ajo pjesë...

0 216
1.    Çfarë thua për një prind i cili e ka për obligim ta mirëmbajë finansiarisht fëmijën e tij, me mirëqenie të plotë, edhe pse...

0 230
Një burrë i martuar shkurorëzon gruan e tij, megjithatë nuk është e detyruar gruaja që të mbulohet para tij, e as që ndalohet që...

0 221
1.    Është e ditur se kur një person i dhuron një personi tjetër një dhuratë, ai mund të zgjedh ta pranon apo ta refuzon...

0 1619
Cilin sahabi e kanë mbytur xhinët? 1. S'ad Ibën Ubaden, radijAllahu anhu. Kush llogaritet imami i muezinëve deri në ditën e kiametit? 2. Bilal Ibën Rebah, radijAllahu...

0 1475
Përmend disa emra të melaikeve dhe detyrat me të cilat janë obliguar nga Allahu që t'i kryejnë: a. Xhibrili alejhi selam (solli shpalljen pejgamberëve). b. Kiramen...

0 1502
A detyrohet femra të zgjidh bistekun e flokëve kur pastrohet? - Kur femra lahet nga xhunubllëku ajo nuk detyrohet t'i zgjidhē bystekët e flokëve, kurse...

NA NDIQNI NË