Politika e sheriatit

Politika e sheriatit

0 1784
Pyetje: Çka është dispozita e demokracisë, si dhe të punuarit, pra të kesh post në parlamentin e Parisit, ose të punosh në ndonjë punë...

0 923
Pyetje: Disa myslimanë të cilët jetojnë në shtetet jo islame dëshirojnë ta dinë se vallë a lejohet të marrin pjesë në zgjedhje dhe t’ua...

0 930
Pyetje: Në një shtet ku gjykohet me ligje tjera pos ligjit islam a lejohet që myslimanët, në rast kur ndodh ndonjë padrejtës,i të kërkojnë...

0 1037
Pyetja : Cili është vendimi i sheriatit për një mysliman që njeh fenë e tij mirë, të hyjë në parlament apo të mundohet të...

0 961
Pyetja: A lejohet të marrim nënshtetësinë e ndonjë vendi jo mysliman, për shembull nënshtetësinë italiane? Përgjigje: Nuk lejohet qëndrimi në vende jomyslimane përveç për atë që...

0 904
Pyetje: A lejohet të punoj në sektorët e një qeverie jomyslimane nëse puna nuk përmban në vete ndonjë haram? Unë punoj në sektorin komercial,...

NA NDIQNI NË