Tefsir

Tefsir

0 390
A është e vërtetë se fjalët e Allahut: "dhe vajza të reja, të njëjtës moshë" përshkruajnë gjitë e Hurive (grave të xhenetit)? Pyetja: Kam një...

0 507
Pyetja: Cili është tregimi për Dhul Kiflin? A është po i njejti i cili përmendet në hadith, dhe a është ky hadith i vërtetë?...

0 1064
Pyetja: Cili është shkaku përse përmendet gjinia mashkullore më tepër se sa gjinia femërore, në ajetet Kuranore? Përgjigjja: Falënderimet e plota i takojnë vetëm Allahut. Shprehjet...

0 1191
Pyetje: hoxhë i nderuar! Duam të na sqaroni se thënia “sadaka Allahul adhim” pas leximit të një pjese nga Kurani, a është bidat apo...

0 1021
Kuptimi i ajetit: “atë ditë njerëzit dhe xhinët nuk do të pyetën për mëkatet e tyre” Pyetje: Cili është kuptimi i ajetit ku përmendet se...

0 1115
Pyetja: Cili është shkaku i zbritjes së sures “Kafirun” dhe cili është tregimi rreth kësaj sure? Përgjigjje: Falënderimi i takon Allahut... Shkaku i zbritjes së kësaj...

0 1503
Pyetja: Disa njerëz e lidhin faktin që i dërguari salallahu alejhi ue selem nuk ka vrarë pos një njeriu gjatë jetës së tij me...

0 1047
Taha dhe Jasin a janë emra të pejgamberit, salallahu alejhi ue selem? Përgjigje:  Falënderimi i takon Allahut…. Taha dhe Jasin nuk janë emra të Pejgamberit salallahu...

NA NDIQNI NË