Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 126
1. Allahu, xhele ue ala, ka thën; "Kur edëgjojnë atë që i është zbritur të dërguarit (Kur’anin), prej syve të tyre rrjedhin lotë, ngase...

0 250
1. Allahu, xhele ue ala , ka thënë; "Allahu favorizoi disa prej jush mbi disa tjerë në furnizim. Atyre që u është dhënë përparësia...

0 439
Allahu i tha Musait alejhis-selam: “Shko, ti dhe vëllai yt, me argumentet e Mia, e mos hiqni prej kujdesit të përmendurit ndaj Meje!” Pesë...

0 320
1. Të mos flasësh shumë për gjëra qê thirresh të flasësh për to është prej metodologjisë Kur'anore, medito rreth asaj se çfarë ka përmendur...

0 409
Prej ligjeve të prera në Ditën e Gjykimit, para se të ballafaqohesh dhe të qëndrosh para tyre, njohtohu me ta; 1- Dosjet nuk janë të...

0 309
1. Malik Ibn Megul ka thënë; U ankua Ebu Ma'sher për djalin e tij tek Talha Ibn Musarrif. Talha, i tha; drejtoju Allahut, me...

0 450
I Dërguari i Allahut paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të ka thënë: "Më i miri prej jush është ai që e mëson Kuranin...

0 303
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Vetëm i Allahut është pushteti i qiejve e i tokës; Ai krijon çka të dojë; Ai i...

0 123
Cdo gje qe lidhet me Kuranin, bëhet madheshtore. - Xhibrili alejhi selam zbriti Kuranin,u bë zotëriu i Melaikeve, dhe u emertua si "shpirti i shenjte". -...

0 413
Tri vepra në ditën e Gjykimit nuk ka për to peshore (matjen e tyre), përshkak vlerës së madhe të tyre; 1- Falja e njerëzve; nuk...

NA NDIQNI NË