Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 387
1. Nëse vdesin zemrat, dije se Allahu është i fuqishëm për t'i ringjallur ato: "Dijeni, se Allahu, me të vërtetë, e ngjallë tokën pas...

0 544
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "E ti robve të Mi thuaju: “Le ta thon ata që është më e mira." (Isra; 53). Të veprojnë...

0 370
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "Thuaj: “O robërit e Mi, të cilët e keni ngarkuar me shumë gabime veten tuaj, mos e...

0 655
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Ja dërguam (popullit) Adit, vëllaun e tyre – Hudin. Ai tha: “O populli im! Adhuronie Allahun, ju...

0 449
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "Përkujtoje kur Ne e udhëzuam Ibrahimin për në vendin e shtëpisë (Qabës): të mos më përshkruaj Mua...

0 461
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "I dobët është edhe lutësi edhe i luturi." (Haxh: 73). Çdo gjë që e shpreson tek njerëzit, qoftë...

0 620
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "Ata (idhujtarët) habiten, ngase u erdhi pejgamberi nga mesi i tyre, e mosbesimtarët thanë: “Ky është magjistar, rrenës”."...

0 672
Nëse të ka ndodhur që ke marrur notë të ulët në fakultet, apo nuk e ke kaluar testin e vozitjes, ose të është ngushtuar...

0 168
Do ta shtoj në Ramazan adhurimin ndaj Zotit tim, andaj edhe do ta mbyllI përkohësisht "whats-apin", takohemi pas pak. Ndalu, përse i gjithë ky shqetësim,...

0 407
1. Allahu, xhele ue ala, thotë: "Allahu do t'i forcojë besimtarët me fjalë të fortë edhe në këtë edhe në atë botë." (Ibrahim: 27). Katade,...

NA NDIQNI NË