Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 2
Ka thënë Dijetari i shquar Ibën el Uthejmin, Allahu e mëshiroftë: sa mirë do ishte nëqoftëse haxhinjët do kishin mësuar dispozitat e haxhit para...

0 447
Dijetari i madh Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: Me të vërtetë, veprat e mira në dhjetë ditët e muajit dhulhixhe janë më të...

0 147
1. Sha'biu, rahimehullah, ka thënë; "Nëse hasë në mospajtimim mes dy mendimeve për një çështje fetare, atëherë merre atë që është më e lehtë...

0 2097
Është një hadith që e bëri Imam Albanin, Allahu e mëshiroftë, të bëjë sexhde falënderimi kur u vërtetua saktësia e tij. Albani thotë: e pata...

0 281
''Me emër të Allahut, Mëshirues dhe Përdëllimtar i Madh 1. Thuaj Ai është Allahu, një i Vetëm. 2.Allahu është ai i cili i drejtohet çdo...

0 418
1. Njëri nga dijetarët e selefit, ka thënë: "Kur e lexoj apo ndëgjoj ndonjë shembull në Kur'an dhe nëse nuk e kuptoj atë (shembull)...

0 296
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë: "Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues dhe thuaj: “Zoti im! mëshiroi ata...

0 364
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Aty(në Xhenet) nuk dëgjojnë fjalë të kota, as gënjeshtra." (Nebe; 35) Kush largohet dhe i len fjalët e...

0 414
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "O ju që besuat, nuk bën të tallet një popull me një popull tjetër, meqë të përqeshurit...

0 517
1. Allahu , xhele ue ala, ka thënë: "E ata që nuk pendohen, janë mizorë." (Huxhurat; 11). Disa nga të parët tanë kanë thënë: "Zgjohuni...

NA NDIQNI NË