Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 46
Emri Allah, në gjuhën arabe ka kuptimin “I Adhuruar” i vetmi që meriton të adhurohet , Ai nuk është Zot vetëm i muslimanëve. Ai...

0 2301
Dy njerëzit më të mirë të kohës së tyre - Musa dhe Hidri, paqja qoftë mbi ta, në udhëtimin e tyre kaluan pranë një...

0 613
Adhurimi i Allahut të madhëruar pa i vënë shok Atij mbjell devotshmëri ne zemrën e robit, qoftë ai adhurim i detyrueshëm si: namazi, agjërimi,...

0 72
Tregim i këndshëm dhe më mësime të arta nga Sahabiu në lidhje me lëmoshën! Transmetohet se Abdullah ibn Xhaferi (radijAllahu anhu) ka qenë i pasur...

0 52
Ibn Asakiri në librin e tij "Tarikhul Dimeshk" e tregon një ngjarje me Muhamed ibn Sirinin (rahimehullah), njërin prej dijetarëve të njohur të selefu-salih. Muhamed...

0 2923
Ekziston një fazë e jetës e cila quhet 'Faza mbretërore'..! Kur të arrish në këtë fazë nuk do ndihesh i detyruar të lëshohesh në...

0 173
Ka qenë e njohur që në tokat Arabe njerëzit të blejnë robër, dhe që robërit t'u shërbejnë atyre. Njëri prej muslimanëve në Arabinë Saudite e...

0 279
1. Sëmundja dhe mënyrat e shërimit; Çdo mëkat që e kryejn gjymtyrët e trupit janë shkak për sëmundjen e zemrës dhe shkatërrimin e saj. Allahu,...

0 110
1. Shokët e pejgamberit, alejhi selam, qanin gjatë leximit të Kur'anit! Transmetohet se Ibn Omeri, radijAllahu anhuma, lexoi ajetin Kur'anor: "Dhe si do të jetë...

0 229
1. Ky është Islami! Allahu, xhele ue ala, thotë: "E kryenie haxhin dhe umrën për hir të Allahut." (Bekare; 196). Ky është ajeti më i gjatë...

NA NDIQNI NË