Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 604
Allahu, subhanehu ue teala, duke i transmetuar fjalët e djallit të mallkuar thotë: “Unë, doemos do të marr një pjesë të caktuar të robërve...

0 812
Qaj për vetën tënde, Kur atë e gjen të dobët përballë epsheve, e të madh karshi mëkateve! Qaj për vetën tënde, Kur të keqën e sheh e...

0 690
Disa mashtrues po keqpërdorin fjalët e Ibën Tejmijes për t’i admiruar bidatet dhe fatkeqësisht dikush po mashtrohet. Unë i përktheva fjalët e tij në atë...

0 1183
 Shërimi i Imanit të dobët –Të medituarit rreth Allahut dhe përpjekja për t’i kuptuar domethëniet e Kuranit Famëlartë   Të medituarit dhe përpjekja për t’i kuptuar...

0 652
Dikush mund të supozon: Islami fton në paqe dhe dashuri ndaj edhe festa e dashurisë është një rast për të përhapur dashurinë midis muslimanëve....

0 765
27 Sheval të vitit 654 h Këtë kështjellë, të shkatërrimit dhe atentateve ndaj udhëheqësve të hilafetit, e shkatërroi udhëheqësi i tatarëve Holako gjatë fushatës së...

0 741
-Ndal, ndal, mos lëviz!- i tha  Alma, Sarës. -Pse  çfarë ndodhi?- u habit Sara. -Ke  një qerpik në faqe.- e kapi duke e mbajtur  fort  mes...

0 631
1.   Dituria me të cilën nuk veprohet, veprat pa sinqeritet dhe bidatet në fe. 2.   Pasuria që nuk shpenzohet; Pronari i saj as që kënaqët...

0 8748
Para se të fillojmë rrëfimin e historisë të babait tonë Ademit, alejhi selam,  do të ndalim disa çaste që ta shpjegojmë vlerën dhe rëndësinë...

0 1743
Ai është thirrësi i njohur, edukuesi i gjeneratave të reja Ebul Ala Muhammed ibën Husejn ibën Ja’kub. Në fshatin El Mu’temidijje në krahinën El...

NA NDIQNI NË