Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 286
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Dhe kështu (sikurse edhe ty) çdo pejgamberi i bëmë armiq disa nga njerëzit dhe nga xhinët e...

0 734
Ka thënë Dijetari i shquar Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroftë: Nëse pyet dikush se kush e ka të drejtën më të madhe, prindërit apo...

0 302
1. Banorët e burgut, i thanë Jusufit, alejhi selam, ashtu siç e përshkruan Allahu në Kur'an; "Na trego komentin e saj (ëndrrës)." (Jusuf; 36). Banorët...

0 178
Miliarderi saudit Sulejman Er-Raxhihi, thotë:  “Kam qenë aq i varfër saqë nuk isha në gjendje të marrë pjesë në një udhëtim shkollor me vlerë prej...

0 294
Dijetari i shquar Ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Vëndi i nijetit është zemra, dhe nijeti nuk zë vënd në gjuhë në të gjitha veprat. Për...

0 317
1. Shejhul Islam Ibn Tejmije, rahimehullah, ka thënë; " Kuptimet e ajkave të ajeteve Kur'anore nuk ka mundësi ta shijoj ëmbëlsinë e tyre, përpos...

0 792
"Më ruaj nga sherri që Ti e cakton" (Meditim rreth lutjes profetike në kunut) Dijetari i mirënjohur Muhamed b. Salih El-Uthejmin thotë: "Allahu cakton të mirën dhe...

0 368
Dijetari i shquar Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: Drejtimi i safëve është sunet, kurse disa dijetarë këtë rregull e klasifikojnë në vaxhib (detyrë e...

0 323
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi." (El Felek;...

0 825
Lutja e atij që i është bërë padrejtësi nënkupton këtë: nëse dikush të ka bërë padrejtësi dhe ti lutesh tek Allahu kundër tij, Allahu...

NA NDIQNI NË