Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 638
Njeriu si qenie sociale u krijua me aftësi dhe instikte të veçanta në mënyrë që të përmbush misionin hyjnor- mëkëmbës i fjalës së Zotit...

0 189
Shumë prej muslimanëve kur lexojnë Kuranin e përkufizojnë nijetin në përfitimin e shpërblimit nga të lexuarit, kështu duke mos qenë në dijeni për shumë...

0 371
1. Largohu nga mëkatet e shikimit, të folurit, dëgjimit dhe nga mëkatet e zemrës. Ngase, të gjitha këto kanë ndikim që besimtari të lexoj...

0 975
Koha e parë: Para namazit të drekës. I dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: "Dyert e qiellit hapen kur dielli është në zenit, e...

0 448
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Ju shpejtoni kah punët e mbara (mira)." (El Bekare; 148). Të shpejtuarit në kryerje të veprave të mira...

0 364
1.Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Dhe kij durim ndaj asaj që të thonë." (Muzemil; 10). Durimi në atë që të thonë njerëzit, përfshinë dy...

0 3352
Gjërat që duhet pasur parasysh besimtari musliman gjatë leximit të Kur'anit! Për lexuesin e Kuranit ka disa rregulla që ai duhet t'i dijë dhe t'i...

0 773
Përgjigja është: Të rinjtë çështjet i analizojnë vetëm nga një këndvështrim, ndërsa të moshuarit i analizojnë nga çdo pikëpamje. Sa hendek të madh kemi...

0 504
“Dhe populli i tij nuk kishte përgjigje tjetër, veçse: Dëbojini ata nga qyteti juaj, ata janë njerëz që pastrohen.” (A’raf, 82) Njeriu normal e ka...

0 13138
"Një ushtri do të luftojë Qaben. Kur të arrijë në një vend të hapur e të gjërë toka do të shembet së bashku me...

NA NDIQNI NË