Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 69
1. Udhëzime edukative nga Kur'ani! Allahu , xhele ue ala, ka thënë; "Ti (Muhammed) mos shqipto atë (Kur’anin) me gjuhën tënde për ta nxënë...

0 267
Dijetari Muhamed bin Salih el-Uthejmin thotë: "Në përgjithësi, shumica e njerëzve shërbehen me fetva (verdikte shkencore fetare) pa dituri, dhe i gjenë duke thënë; "kjo është...

0 352
Vabisa ibën Mabedi, radijallahu anhu, ka thënë: Shkova te Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, e ai më tha: Ke ardhur të pyesësh për mirëbërjen...

0 395
Ka thënë dijetari i shquar Ibën El Uthejmin, Allahu e mëshiroft: Dhikret e ardhura në tekstet sheriatike (dhikri i mëngjesit dhe mbrëmjes ) janë fortesë...

0 361
Namazi është shkak kryesor i largimit të brengave! Një nxënës i dijes rrëfehet duke thënë: "Një ditë hyri tek babai i tij, (dhe babai i tij...

0 303
1.Iu ndërpre vahji (shpallja) pejgamberit , salAllahu alejhi ue selem! , dy apo tre netë dhe u dëshpërua shumë, ngase Kur'ani ishte shtim (forcë)...

0 237
1. Më mësoi mua Kur'ani se nuk ka diçka të pamundur para fuqisë së Allahut. Allahu, xhele ue ala, thotë: "Ajo (Merjemja) tha: “Zoti...

0 2749
Në fundin e tretë të pjesës së natës zbret Allahu i Madhëruar ashtu siç i takon madhërisë së Tij. Përpos në ditën e Arafatit, Allahu...

0 435
Aishja, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, transmeton se i Dërguari i Allahut ka thënë: "shpirtrat janë sikur ushtarët e rekrutuar. Ata që njihen,...

0 379
Hoxha ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, thotë: "Gjërat të cilat duhet t'i bësh që të jetë haxhi yt i pranuar, janë: -Të bësh nijet haxhin...

NA NDIQNI NË