Zgjodhëm për ju

Zgjodhëm për ju

0 352
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, s’ka dyshim se Ne nuk humbim shpërblimin atij...

0 444
Kishte problem me mashtrim por nuk e dinte si ndodhi. Tre vite kontabilisti besnik mendonte rreth kësaj, por pa rezultat. Një natë i erdh...

0 493
Ka thënë dijetari i shquar Muhammed Ibën Uthejmin, Allahu e mëshiroftë: Kur njeriu nuk ka kujdes për shërimin e sëmundjeve të zemrës atëherë dënohet me...

0 389
Kuptimi i hadithit të Muhamedit, paqa dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ku thotë: "Ti me të vërtetë nuk shpenzon diçka, duke shpresuar...

0 359
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "E besimtarëve jepu sihariq (përgzoj)." (Ahzab; 47) Prej gjërave praktike që përkujdesej i dërguari i Allahut, salAllahu alejhi...

0 459
1. Allahu, xhele ue ala, ka thënë; "Ata përgënjeshtruan të vërtetën kur ajo u erdhi dhe ata janë në gjendje të luhatshme." (Kaf; 5). Çdokush...

0 656
Islami duhet pranuar si një tërësi e pandashme. Ligjet e Islamit kanë të bëjnë me adhurimin ndaj Zotit dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. Ato flasin për...

0 759
Kur mund të shohësh fytyrën e vërtetë të njerëzve? 1. Gjatë marrëdhënieve financiare. 2. ‎Në udhëtim, me kusht që të jetë i vështirë, pra, përjashtohet udhëtimi...

0 677
Njeriu si qenie sociale u krijua me aftësi dhe instikte të veçanta në mënyrë që të përmbush misionin hyjnor- mëkëmbës i fjalës së Zotit...

0 215
Shumë prej muslimanëve kur lexojnë Kuranin e përkufizojnë nijetin në përfitimin e shpërblimit nga të lexuarit, kështu duke mos qenë në dijeni për shumë...

NA NDIQNI NË