Çfarë kuptimi ka lutja që e themi pas daljes nga toaleti?

Çfarë kuptimi ka lutja që e themi pas daljes nga toaleti?

0 551


Pyetje: es selamu alejkum i nderuar a mund të ma shpejgoni fjalën “GUFRANEKE” nuk e gjej në përkthime, çdo të thotë dhe cila është urtësia e shqiptimit të kësaj fjale me rastin e daljes nga toaleti?

Përgjigje: “Gufraneke” d.m.th. “Faljen Tende (kerkoj o Zot)”. Pse kërkohet falje? Ka disa mendime të dijetarëve rreth kuptimit dhe urtësisë së kësaj fjale. Dijetari Muhamed ibën Salih Uthejmin thotë: pasi njeriu lirohet në trupin e tij nga jashteqitja, duhet ta mendojë lirimin e tij nga mëkati, prandaj e lut Allahun ta lirojë nga pengesa e mëkateve ashtu siç e liroi trupin e tij nga jashtëqitja. (Fetava ibën Uthejmin, Pastërtia, pyet. nr. 21)

Burimi në gj. shqipe: albislam.com