Cila është dispozita e therjes së Kurbanit, dhe nëse është obligim, atëherë kush e ka obligim!?

Cila është dispozita e therjes së Kurbanit, dhe nëse është obligim, atëherë kush e ka obligim!?

0 245

Përgjigje; Therja e kurbanit tek shumica e dijetarëve është sunet i fortë (sunet mueked). Kryefamiljari ther Kurbanin, pra ai i cili kujdeset për familjen, ai pra e ther Kurbanin për veten e tij dhe familjen e tij. Shënim nga përkthyesi; (Therja e Kurbanit tek shumica e dijetarëve është obligim, tek dijetarët e medh’hebit Hanbeli, Shafi’i, Maliki. Kurse tek dijetarët e medh’hebit hanefij therja e Kurbanit është obligim, i këtij mendimi është edhe Euzaiu, Lejthi dhe një transmetim nga Imam Ahmedi).

Shejh Dr. Salih el Feuzan

Burimi; albislam.com

Nga arabishtja; Suad Shabani