Cilësitë dhe karakteristikat e ehlu suneh uel xhema – Hoxhë Ali Shabani