Cili është riti i emërimit te fëmijës dhe cila është duaja e emrit?

Cili është riti i emërimit te fëmijës dhe cila është duaja e emrit?

Pyetja: Cili është riti i emërimit te fëmijës dhe cila është duaja e emrit?. A duhet çdo prind mysliman vet ta bën atë ceremoni?

Esselamu alejkum ve rahmetullah

Në  Islam, është mirë që emërtimi t’i lihet ndonjë njeriu të devotshëm
dhe ai t’ia bën “tehnikun” d.m.th. ta përtypë hurmën dhe t’ia lyej foshnjës
vendet ku dalin dhëmbët.
Dua te posaçme nuk ka, po mundet ta bën duanë për prindin ai që e bën emërtimin.
Duaja: barakallahu laka fil-mehubi laka ve shekertel-vahibe ve belega eshud-dehu
ve ruzikte birreh [Allahu të bekoftë në atë që të ka dhuruar, e falënderofsh Dhuruesin d.m.th.  Allahun. E lus Allahun që të arrijë pjekurinë dhe të jetë i sjellshëm.

Burimi: albislam.com
Shiko MBUROJEN E MUSLIMANIT f. 146